بهره گیری از مدارس و دانشگاه های غیردولتی پس از انقلاب اسلامی روند روبه رشدی داشته است، اما آیا وجود این مراکز الزامی است و آیا این مراکز تاثیری بر کیفیت آموزش کشور داشته اند؟

به گزارش مسلم پرس، در سال های گذشته در ایران مدارس غیردولتی روند روبه رشدی داشته اند و تعداد آنها در شهرهای مختلف کشور به میزان قابل توجهی رسیده است. اما آیا وجود این نوع آموزش به نفع سیستم آموزش و پرورش کشور است یا خیر؟

بررسی این موضوع می تواند از جوانب مختلفی از جمله اقتصادی، آموزشی و اجتماعی صورت بگیرد. از نظر اقتصادی وجود مدارس غیردولتی بار هزینه های آموزش را از دوش دولت کم می کند و از جهتی دیگر با ایجاد رقابت در منطقه می تواند کیفیت آموزش کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا مدارس غیردولتی برای جذب دانش آموز نیاز به ارتقا کیفیت خود دارند.

از سویی دیگر، وجود این نوع مدارس می تواند برای قشر فقیر کشور مشکل ساز باشند، زیرا این قشر از جامعه توان مالی استفاده از این مدارس را ندارند و ممکن است دچار سرخودگی شده و یا در نهایت از بار علمی کمتری نسبت به دیگرانی که در مدارس غیردولتی تحصیل کرده اند بهره ببرند.

اما درکل استفاده از مدارس غیردولتی در کشور با شرایط علمی تحت کنترل می تواند بر سیستم آموزش کشور تاثیر خوبی داشته باشد و میزان هزینه های آموزشی کشور را کاهش دهد. این در صورتی است که تنها به افراد متخصص اجازه ی افتتاح مدارس غیردولتی و حتی دانشگاه های غیردولتی داده شود و نظارت کمی و کیفی روی این دست از مراکز بطور دائم ادامه داشته باشد. که البته استفاده از کتب آموزشی مخصوص خود مدرسه یا دانشگاه، همانطور که در اروپا و آمریکا رواج دارد، می تواند تاثیرات مثبت و منفی خود را داشته باشد.

از نظر جامعه شناسی این مدارس می توانند با پررنگ تر کردن اختلاف طبقاتی صدمات سنگینی به روحیه ی افراد جامعه وارد کنند و شاید در دراز مدت باعث ایجاد دوگانگی در جامعه یا دانشگاه ها شوند؛ که البته برای این موضوع نیز می توان راه کارهایی ارائه کرد.

مشکل اصلی مدارس دولتی استخدام مربیان توسط دولت است که به نوعی دغدغه ی آموزش صحیح و انگیزه آفرینی را از مربیان و اساتید می گیرد زیرا دیگر فشاری روی استاد برای ارتقا کیفیت و راضی نگه داشتن دانش جویان یا دانش آموزان از مدرسه و روند آموزش وجود ندارد. بعلاوه، کسری بودجه همیشه یکی از بزرگ ترین چالش های مدارس و دانشگاه های دولتی کشور بوده است که اجرای طرح های مختلف را برای مدیران غیر ممکن می کند.

بعد دیگری که نباید از آن غافل بود سوءاستفاده ی احتمالی افراد سودجو از این مراکز است، که متاسفانه امروز در کشور نیز بسیار دیده می شود؛ با این عنوان که به افراد در ازای پول، مدارک دانشگاهی یا آموزشی اعطا می شود یا اینکه مدارس غیردولتی برای راضی نگه داشتن دانش آموزان به آنها نمرات بالا می دهند.

بررسی این موضوع در یک مقاله و توسط یک نفر ممکن نیست اما نکته ی آخر اینکه با صنعتی شدن جهان و روند صنعتی و تجاری شدن کشور نیاز به تخصص در کشور روبه افزایش است و پیش بینی می شود که در سال های آینده این مدرک افراد نیست که برای شرکت ها و موسسات مهم است بلکه نوع تخصص و توانایی های آنها است که میزان دستمزد و جایگاه آنها را مشخص می کند که با توجه به تفاوت فاحش نظام آموزشی کشور و بازار واقعی کار این مسئله می تواند بسیار تامل برانگیز باشد. تغییر مسیر مدارس و دانشگاه ها به سمت تخصصی شدن و پرورش افراد متخصص به نظر در چند سال آینده از ضروری ترین نکات به نظر می رسد.

 

(حامد عبدالهی)

در روزهای آتی مصاحبه ها و مقالات مختلفی از کارشناسان در این مورد منتشر می کنیم. مسلم پرس را می تواند در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید.