بر اساس تحلیل بسیاری از ناظران، تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس در استان «حلب»، با توجه به اهداف مورد نظر طرف های درگیر در «سوریه» موفقیت آمیز به نظر نمی رسد.

به گزارش مسلم پرس؛ "روسیا الیوم" در مقاله ای به قلم "حسین محمد"؛ بر اساس تحلیل بسیاری از ناظران، تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس در استان «حلب»، با توجه به اهداف مورد نظر طرف های درگیر در «سوریه» وهمچنین درگیری های پیچیده میدانی که درگیری را آسانتر از برقراری آتش بس قرار می دهد، موفقیت آمیز به نظر نمی رسد. دلایل مذکور، تغییر مکان های درگیری را از داخل «حلب» به ویژه قسمت شمالی آن به حومه جنوبی  و حومه شمالی «حلب» تسهیل نموده است.

در واقع، تسلط گروه تروریستی موسوم به «جیش الفتح» بر روستای «خان طومان» در روزهای گذشته، عرصه میدانی را غافلگیرکرده است؛ چرا که این روستا به دلیل واقع شدن در منطقه «جبل سمعان» در حدود 10 کیلومتری جنوب غرب شهر «حلب» ، دارای اهمیت فراوانی برای هر دو طرف درگیر می باشد.

عناصر مسلح مسلط بر این روستا امکان تحقق دو دستاورد مهم را دارند: نخست،گشایش مسیر شهرها و روستاهای حومه جنوبی «حلب» ، به گونه ای که  می توانند به سرعت به سمت «الوضیحی» واقع در جنوب «حلب» و یا منطقه «اورم» در جنوب غربی آن حرکت کنند.

دوم: واقع شدن این روستا در نزدیکی «حلب» که امکان تماس مستقیم با این شهر را فراهم می کند.

عجیب به نظر نمی رسد که جبهه «النصره» ابتدا از این روستا و سپس به سمت جنوب در عمق حومه جنوبی پیشروی کند. دسترسی به این روستا به معنای دسترسی به «العیس» و «رسم الصهریج» و نزدیکی بسیار به بزرگراه راهبردی بین المللی است که دو شهر «حلب» و «حماه» را با گذر از «خان شیخون» و «سراقب» در استان «إدلب» به هم مرتبط می سازد.

در مقابل، ارتش «سوریه» در این مرحله از جنگ های پیشرفته در شهر «حلب» و اطراف آن،  از دست رفتن این شهر را برنمی تابد و بدین دلیل دنبال باز پس گیری آن است.

اطلاعات موجود تایید می کنند که ارتش درآستانه اتمام آماده سازی نظامی بوده و در حال حاضر مرحله نخست بازپس گیری این روستا را آغاز کرده است، در این مرحله، عملیات مقدماتی آتش انبوه در مقابل گروه های حاضر در این روستا به اجرا در می آید.

ارتش همچنین در حال حاضر موفق به بازگرداندن ابتکار تهاجمی دراین روستای استراتژیک گشته و علاوه بر آن، تلاش های جبهه «النصره» و متحدان آن را برای رسیدن به یک نقض اضافی خارج از کنترل خود، به ویژه با جلوگیری از تسلط آنها بر انبارهای «خان طومان» و «زیتان» با شکست مواجه کرده است.  

ارتش درهمان زمان بخش های غربی شهر «حلب»، و به ویژه محله «جمعیة الزهراء» واقع در خط مقدم را برای جلوگیری از امکان ورود این گروهها به مناطق تحت سیطره خود در محله های غربی شهر «حلب» مورد هدف قرار داد؛ چرا که این امر، شبه نظامیان را در دو موقیعیت مهم، دور از هم قرار خواهد داد، نخست غرب شهر «حلب» و دوم ، شرق و شمال شرق این شهر. گروههای معروف به «جیش الفتح» از طریق محله های غربی امکان پیشروی به سمت حومه جنوبی و غربی «حلب» را می یابند و دوم از طریق محله های شمالی امکان پیشروی به سمت شمال نزدیک مرزهای «ترکیه» از طریق راه «کاستیلو» را پیدا می کنند.  

طرح ارتش سوریه در مورد کل «حلب» بدین شرح است: تجزیه کامل جناح ها و گروه های مسلح و اجبار آنها به ورود به سه جبهه جنگی: جبهه «ارتش»، جبهه «کردها» و جبهه «داعش».  

هدف اصلی کنترل مناطق شرقی و شمالی شهر «حلب » و لغو محاصره اعمال شده بر «شیخ مقصود» توسط گروههای مخالف است.

تسلط  ارتش بر کل شهر «حلب» بنا بر استانداردهای نظامی به مفهوم دسترسی به جبهه جلو و عقب در همان زمان است؛ به گونه ای که این شهر پایگاه ارتش برای دستیابی به چهار روستای استان شده و همزمان، این شهر پایگاه پشتیبانی نیروهای ارتش در شرایط اضطراری و حمله ناگهانی نیروهای مخالف می شود.

ارتش برای تحقق این هدف باید دو هدف دیگر را تحقق بخشد: تسلط بر «خان طومان» و تامین امنیت فاصله بین این شهر و مرزهای شهرهای جنوبی استان «حلب» به ویژه راه «کاستیلو» در شمال کشور.

این راه از دو جهت دارای اهمیت است: نخست: مسیر اصلی برای کمک به شبه نظامیان مسلح و تداوم ارتباط آن بین شمال شهر «حلب» و شهرهای و روستاهای شمالی برای رسیدن به «ترکیه» و بعد دوم: این راه باعث سرعت پیشروی و بازگشت این گروههای تروریستی و ضربه های سریع و تیزتر مانند وضعیت «شیخ مقصود» می شود.