در درگیری های شدید و خونین طرفداران گروه اخوان المسلمین مصر با مخالفان این گروه در مصر در روز گذشته شمار زیادی کشته یا زخمی شدند.