یکی از حرکات خوب ورزشی که پمپاژ قلب شما را تنظیم می کند طناب زنی است .اخیرا وسیله ساخته شده که که از طریق اپلیکشن که در گوشی شماست و از طریق نوآوری باوتوث 4 نقش مربی را برای شما این اپلیکش ایفا می کند این وسیله شامل یک طناب 3 متری است که قطر آن 5میلیمتر است این اپلیکشن با امکانی که بلوتوث 4 فراهم می کند می تواند از فاصله 10 متری شما را هدایت کند