رهبر شیعیان بحرین خیزش ملت بحرین را هوشیارانه تر از آن دانست که بخواهد گرفتار دام اختلافات طایفه ای و مذهبی شود. به گزارش  پایگاه وفاق ملی بحرین؛ شیخ عیسی قاسم رهبر دینی شیعیان این کشور در خطبه های نماز جمعه امروز بحرین خطاب به ملت گفت: خیزش ملت هوشیار و شجاع بحرین بسیار عاقلانه تر از آن است که بخواهد گرفتار باتلاق اختلافات دینی و طایفه ای شود. وی همچنین خطاب به رژیم آل خلیفه گفت: ننگ بر شما باد که اقدام به ساقط کردن تابعیت از چند شهروند شریف بحرینی کردید، این یک ننگ بزرگ برای رژیم سلطه گر و سرکوبگر حاکم بر بحرین به شمار می‌آید. وی که در مسجد حضرت امام جعفر صادق " علیه السلام " در منطقه الدراز منامه سخن می گفت افزود: ای ملت شریف بحرین شما برای سومین سال تحرکات خود را ادامه می دهید و از سوی عمال رژیم حاکم بدون توجه به خواسته های مشروعتان سرکوب می شوید. وی افزود: ای ملت شریف بحرین شما چگونه ملتی هستید که با وجود این همه خون ها که ریخته اید و اموالی که از شما به زور گرفته شده است و زندان ها که کشیده اید و محرومیت هایی که دیده اید هنوز به مجاهدتتان در راه تحقق آزادی و آزادگی گام در راه سخت و پرمشقت آزادگی ادامه می‌دهید. وی افزود: رژیم ال خلیفه همواره تلاش کرده و تلاش می کند تا این تظاهرات و مطالبات شما را طایفه ای و مذهبی جلوه دهد اما شما با هوشیاری و درایتی که از آن بهره مند هستید همواره این توطئه های رژیم را نقش بر آب ساخته آید. وی در ادامه گفت: حتی در گزارش کمیته حقیقت یاب معروف به البسیونی که از سوی دولت حمایت می شد این کمیته نتوانست بر هوشیاری شما مهر تایید نگذارد و بر مسالمت امیز بودن و بر حق بودن خواسته هایتان صحه نگذارد. وی درباره تحولات جاری مصر هم گفت: اما درباره مصر ببینید چه می شود، ملت شریف مصر بار دیگر بر رئیس جمهورش اما این بار برضد رئیس جمهور منتخب خود که ملت را فراموش کرده بود قیامی مجدد کرد و همانگونه که در انقلاب نخست رژیم سابق را ساقط کرد این بار هم اگر چه با حمایت ارتش اما این رژیم دوم را با انقلابی مشابه انقلاب نخست سرنگون کرد. اگر ملت بر زمام امور خود حاکم شود هر رئیس دیگری که خواست ملت را محقق نکن در مصر سرنگون خواهد شد و این نسل حضور انقلابی ملت ها را در مصر شاهد هستیم . /