گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی گفت: "همزمان باعملکرد دولت در کاهش بودجه بخش‌های نظامی و امنیتی، ارتش اسرائیل با استفاده از امکانات موجود مانورهای گسترده ای برگزار کرد." وی افزود: "مرزهای شمالی در آستانه انفجار است؛ به همین دلیل ارتش اسرائیل در مناطق هم مرز با لبنان در حال انجام مانورهای شبانه روزی است." سرهنگ "اوری غوردین" فرمانده یکی از تیپهای شرکت کننده در این مانور در این باره به گزارشگر کانال دو گفت: "در این مانور همه سناریوهای مطرح در مناطق شمالی درنظر گرفته می شود." گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: "نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش نیز در این مانور شرکت کردند. طی این مانور فرماندهان گردانهای مختلف بمنظور طراحی برنامه های عملیاتی همواره با یکدیگر مشورت می کنند." "عبدو اللقیس" نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با برنامه این هفته "العین الاسرائیلیه" (از نگاه رسانه های اسرائیل) شبکه العالم تصریح کرد: "از آنجا که رژیم نامشروع صهیونیستی، از نظر جغرافیایی و فرهنگی با دیگر کشورهای منطقه ناهمگن است، امنیت و آسایش واژه گمشده در قاموس این رژیم است." وی گفت: "دستاوردهای ارتش سوریه در پاکسازی مناطق مهم از گروههای مسلح و تروریستی و عملکرد مقتدرانه ارتش لبنان در پاکسازی شهر صیدا از تروریستهای سلفی، مواضع محور مقاومت را تحکیم کرده و نگرانی رژیم صهیونیستی را دو چندان کرده است."