کمیسیونر اشتغال‎زایی اتحادیه اروپا هشدار داده است که افزایش جوانان بی‎کار در این اتحادیه خطر نابودی نسل جوان را افزایش می‎دهد.
لازلو اندور کمیسیونر اشتغال‎زایی و امور اجتماعی اروپا، روز چهارشنبه در همین خصوص تصریح کرد، بی‎کاری جوانان و مشکلات اجتماعی ناشی از آن اکنون به قیمت از دست رفتن یک نسل در اتحادیه تمام شده است. به گفته وی مشکل بی‎کاری جوانان در حال حاضر برای اروپا یک و دو دهم درصد از محل تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۵۰ میلیارد یورو، هزینه در بر داشته است. لازلو اندور در ادامه افزود: « این یک مبلغ هنگفت است و این یک ضرر و به هدر رفتن گزاف سرمایه انسانی است چون اگر جوانان نتوانند در طول سال‎های آتی وارد بازار کار شوند، این امر به معنای آن است که ما با یک نسل بر باد رفته مواجه خواهیم بود.» اظهارات کمیسیونر اشتغال‎زایی اتحادیه اروپا در جریان ملاقات وی با اورسلا ووندرلین وزیر کار و امور اجتماعی آلمان در برلین مطرح شد. در جریان این ملاقات دو طرف به بررسی موضوع میزان بالای بی‎کاری جوانان در مناطقی از اروپا پرداختند. بر اساس آمار و ارقام رسمی ارائه شده از جانب اتحادیه اروپا، میزان بی‎کاری جوانان در ژانویه ۲۰۱۳، بیست و سه و شش درصد گزارش شده که این رقم در مقایسه با میزان بی‎کاری بزرگ‎سالان دو برابر ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش، در مجموع هفت و نیم میلیون جوان اروپایی (از ۱۵ تا ۲۴ سال) نه دارای شغل هستند و نه تحت آموزش قرار دارند. به گفته اندور، میزان جوانان بی‎کار در آن دسته از کشورهای اروپایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‎کنند، ۶۰ درصد در یونان، ۵۵ درصد در اسپانیا و تقریبا ۳۹ درصد در ایتالیا گزارش شده است. وی در ادامه هشدار داده است که خطر ضرر و زیان مالی و خطرات اجتماعی جدی ناشی از بی‎کاری، در مجموع قابلیت و احتمال برای بی‎ثباتی بیشتر را در اروپا افزایش داده‎اند. از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی آلمان نیز در نظر گرفته است که ماه آینده با سفر به اسپانیا تفاهم‎نامه‎ای را با مقامات این کشور در خصوص برنامه‎های آموزشی مشترک در زمینه آموزش‎های آکادمی و آموزش در شرکت‎ها و کارخانه‎ها، به امضا رساند. اتحادیه اروپا طرحی به ارزش ۶ میلیارد یورو (معادل هفت و هشت میلیارد دلار) را به منظور تضمین اشتغال جوانان در زمینه‎های مناسب و آموزش‎های حرفه‎ای آنان در یک مقطع ۴ ماهه پس از تحصیلات دانش‎آموزان، برنامه ریزی کرده است. بحران اقتصادی و مالی در اتحادیه اروپا، دولت‎های اروپایی را به اتخاذ سیاست‎های ریاضتی و اجرای اصلاحات اقتصادی مجبور کرده است که این امر تظاهرات گسترده مردمی را در سراسر کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.