بر اساس جدیدترین گزارش شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم ذخایر نفتی ایران در پایان سال ۲۰۱۲ به ۱۵۷ میلیارد بشکه افزایش یافت و این کشور به‌رغم تحریم‌ها توانسته است جایگاه چهارمی خود در میان دارندگان بزرگ ذخایر نفتی در جهان را حفظ کند. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های «مرور آماری بر انرژی جهان» کل ذخایر نفتی جهان در پایان سال 2012 را 1668.9 میلیارد بشکه اعلام کرد. ذخایر نفتی جهان در این سال با رشد 0.89 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در پایان سال 2011 کل ذخایر نفتی جهان 1654.1 میلیارد بشکه برآورد شده بود. بر اساس این گزارش به رغم تحریم های غرب حجم ذخایر نفتی ایران در سال 2012 با افزایش 2.4 میلیارد بشکه ای نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 157 میلیارد بشکه رسیده است. ذخایر نفتی ایران در پایان سال 2011 بالغ بر 154.6 میلیارد بشکه برآورد شده بود. بر این اساس،‌ ایران جایگاه چهارمی خود در میان بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی در جهان را حفظ کرده و همچون سال 2011 در پایان سال 2012  نیز به عنوان چهارمین کشور جهان از نظر حجم ذخایر نفتی خود شناخته شده است. سهم ایران از کل نفت موجود در جهان 9.6 درصد محاسبه شده است. ونزوئلا با دارا بودن 297.6 میلیارد بشکه در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته و عربستان با 265.9 میلیارد بشکه و کانادا با 173.9 میلیارد بشکه به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده اند. عراق نیز با 150 میلیارد بشکه به عنوان پنجمین کشور جهان از نظر حجم ذخایر نفتی خود شناخته شده است./