به گزارش ایتالیایی زبان آنسا؛ یک کارگر سی و پنج ساله ایتالیایی دیروز بعد از ظهر در بوروساسکو در شهر تورین ایتالیا با آویزان کردن خود از طناب بر روی درختی در نزدیکی منزل مسکونی اش، خود کشی کرد.
بستگان این شهروند سی و پنج ساله ایتالیایی در توضیحاتی به پلیس گفته اند، او به دلیل از دست دادن اشتغال خود و ناتوانی در یافتن شغلی جدید، خودکشی کرده است.
این شهروند ایتالیایی از سال ها پیش بیکار و به چند نفر نیز بدهکار بوده است. او واقعا نمی دانست چگونه بدهی خود را پرداخت کند.