موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) در گزارش جدید خود اعلام کرد در پایان سال ۲۰۱۲، بیش از ۸.۵ میلیون نفر از مردم ایتالیا در شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی می کرده اند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است.
به گزارش پرس تی وی، آمارهای رسمی نشان می دهد تعداد ایتالیایی هایی که در شرایط بد اقتصادی به سر می برند، به وضعیت هشدار دهنده ای رسیده است. موسسه ملی آمار ایتالیا(ایستات) در گزارش جدید خود اعلام کرد در پایان سال ۲۰۱۲، حدود ۱۵ میلیون ایتالیایی با مشکلات اقتصادی مواجه بوده اند. در این گزارش اضافه شده است که بیش از ۸.۵ میلیون نفر از این تعداد در فقر و شرایط بسیار بد اقتصادی زندگی می کرده اند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است. بحران اقتصادی در ایتالیا تاثیر عمیقی بر سطح زندگی شهروندان عادی این کشور گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است، در سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۶ درصد ایتالیایی ها قادر به تامین وعده های غذایی دارای پروتئین کافی هر دو روز یکبار نبوده اند. این در حالی است که اتحادیه مصرف کنندگان ایتالیا هشدار داده است حدود ۹ میلیون ایتالیایی به دلیل مشکلات اقتصادی، هزینه ای برای بهداشت و درمان خود صرف نمی کنند. یک شهروند ایتالیایی گفت: «ایتالیایی ها دوست دارند چهره ای خوب از خود در جهان به نمایش بگذارند. اما در داخل… مشکلات زیادی وجود دارد.» ایتالیا ابتدا در سه ماهه سوم ۲۰۱۱، یعنی زمانی که اقتصاد این کشور ۰.۲ کوچکتر شد، بحران اقتصادی را تجربه کرد و در سه ماهه پایانی همان سال اقتصاد ایتالیا ۰.۷ درصد دیگر کوچک تر شد. در طی دهه گذشته، ایتالیا کند ترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای حوزه یورو تجربه کرده است. /