در حالی که حدود ۴۰۰ نفر از حامیان جنبش ضداسلامی پگیدا در خیابان‌های «لایپزیگ» واقع در ۱۵۰ کیلومتری جنوب برلین تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، حدود ۸۰۰ نفر از مخالفین این جنبش ضداسلامی نیز در مقابل آن ها، علیه سیاست های نژادپرستانه جنبش «پگیدا» شعار سر دادند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از PressTV، حامیان و مخالفان جنبش ضداسلامی و ضدمهاجرت پگیدا روز گذشته(دوشنبه)، تظاهرات‌های جداگانه‌ای را در شهر «لایپزیگ» آلمان در اعتراض به سیاست‌های برلین برگزار کردند.حدود ۴۰۰ نفر از حامیان جنبش «اروپاییان میهن‌پرست علیه یهودی‌سازی اروپا» در خیابان‌های لایپزیگ که در ۱۵۰ کیلومتری جنوب برلین واقع است، تظاهرات کردند.تظاهرات‌کنندگان پلاکاردها و بنرهایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها «جمهوری انحصاری فدرال آلمان» نوشته شده بود.در مقابل آن‌ها حدود ۸۰۰ نفر با در دست داشتن پرچم آلمان، علیه جنبش ضداسلامی پگیدا شعار سر می‌دادند.یکی از این تظاهرات‌کنندگان پرچمی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود «مقابله با نازی‌ها» و دیگران شعار «شما نفرت‌انگیز هستند. خجالت بکشید.» سر داده بودند.شمار زیادی از نیروهای پلیس نیز در محل حاضر بودند تا میان دو گروه درگیری به وجود نیاید.آلمان، محل زندگی میلیون‌ها مهاجر مسلمان است که با وجود تأکید مقامات این کشور بر لزوم ادغام مهاجران در بافت جامعه، برخی جنبش‌های ضداسلامی در این کشور فعالیت می‌کنند.جنبش اروپاییان میهن‌پرست علیه اسلامی‌سازی غرب(پگیدا) در سال ۲۰۱۴ در آلمان شکل گرفت و از آن زمان تظاهرات‌های متعددی را در آلمان و برخی کشورهای اروپایی برگزار کرده است.این تظاهرات‌ها که در ابتدا با شمار بالایی از شرکت‌کنندگان برگزار می‌شد، اما روز به روز با کم شدن حامیان این گروه اسلام‌ستیز، این تظاهرات‌ها از رونق افتاده است.

منبع: جبهه جهانی مستضعفین