رهبر جریان صدر عراق: تک بعدی نگریستن عربستان به مسائل باعثشعله‌ور شدن اوضاع در منطقه خاورمیانه شد.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در پاسخ به سوال یکی از پیروان خود درمورد عربستان سعودی گفت: من به عربستان پیام‌ها و هشدارهای بسیاری دادم، اما تک بعدی نگریستن عربستان به مسایل باعثشعله‌ور شدن اوضاع در منطقه خاورمیانه شد.وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دولت آینده ترکیه نیز خواستارشد که دولت جدید منافع کلی منطقه را به منافع شخصی یا حزبی مقدم بدارد.پیشتر مقتدی صدر در ۲۳ مه ۲۰۱۵ گفته بود که وجود طرف‌هایی در دولت عربستان در زمینه اقدام برای تغذیه افراطی گری در منطقه را بعید نمی‌داند.

منبع: العالم