انقلاب اسلامی مردم یمن به واسطه ایستادگی و مقاوتی که این مردم در برابر هجوم نظامی و بمباران وحشیانه آل سعود انجام دادند، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. انقلاب اسلامی مردم یمن و رفتاری که دشمنان ملت‌ها علیه آنان به کار می‌گیرند، کاملاً از الگوی انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته است. این به معنی آن نیست که ایرانیان در تحولات یمن دخالت می‌کنند بلکه به این معنی است که مردم یمن الگوی اسلام خواهی خود را از انقلاب اسلامی ایران وام گرفته‌اند و دشمنان ملت‌ها و ابرقدرتهای پوشالین نیز از همان الگوی شکست خورده ای که علیه ملت ایران به کار گرفتند، علیه ملت یمن استفاده می‌کنند. در شیوه رفتاری آمریکا و غرب مشاهده کرده‌ایم که پس از انقلاب اسلامی ابتدا تلاش برای منحرف کردن آن آغاز شد. پس از آن که انحراف محقق نشد، دست به حمله نظامی خارجی زدند، وقتی که حمله نظامی نتوانست اهداف را محقق کند، ایران اسلامی را در همان سالهای جنگ به مذاکره و پذیرش شرایط خویش در مذاکرات دعوت کردند و سعی کردند که در مذاکره به نتایجی برسند که در جنگ از رسیدن به آن باز مانده بودند. البته مستکبران عالم به واسطه هوشمندی رهبران و مردم ایران نتوانستند در عرصه های مختلف مبارزه به نتایج دلخواه خود برسند. در مورد ملت یمن نیز همین شیوه به کار گرفته شده است. مستکبران عالم ابتدا تلاش کردند تا انقلاب اسلامی مردم یمن را منحرف سازند و جنبه های استکبارستیزی و اسلامی آن را کنار بزنند، اما هنگامی که این امر محقق نشد و دولت غیرقانونی منصورهادی مجبور به فرار از کشور و پناهندگی به خارج شد، مرحله بعدی را کلید زدند و تصور کردند که با سلاح به ظاهر مستحکم ارتش سعودی، ملت یمن را سرکوب و وادار به پذیرش خواست خود کنند. این درحالی بود که سلاح آمریکایی در دست لشکر پوسیده و وارفته عربستان کاری جز کودک کشی و جنایت از پیش نبرد و نتوانست به هیچ خواسته‌ای دست یابد. همه اهداف مستکبران از آغاز جنگ نابرابر علیه ملت مظلوم یمن و محاصره دارویی و غذایی این ملت به جایی نرسید و در نهایت اکنون دشمن مستکبر وارد فاز مذاکراتی شده است. در این جا بیشترین وظیفه متوجه رهبران انقلاب یمن است. آن‌ها باید در مذاکراتی که احتمالاً در هفته های جاری برگزار می‌شود، حامی خون های به ناحق ریخته شده ملت و کودکان یمن باشند و نگذارند که دشمن مستکبر آنچه را در عرصه جنگ و کشتار به دست نیاورده است، با مذاکره و بازی دیپلماتیک به دست آورد?

* شباهت های انقلاب اسلامی مردم یمن با انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی مردم یمن به واسطه ایستادگی و مقاوتی که این مردم در برابر هجوم نظامی و بمباران وحشیانه آل سعود انجام دادند، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. ملت یمن در طول چند ماه جنایات وحشیانه سعودی‌ها با صبر و استقامتی مثال زدنی مقاومت کردند و در حالی که عربستان با تمام توان و با به کارگیری سلاح های پیشرفته آمریکایی سعی در تخریب همه زیربناهای این کشور و از میان بردن همه امکانات زندگی در یمن داشت، باز هم ملت مقاوم یمن صبر و استقامت ورزیدند و توانستند دشمن وحشی و کودک کش را در رسیدن به اهدافش ناتوان کنند.در طول چند ماه گذشته، عربستان سعودی نزدیک به صد مرکز پزشکی و درمانی را در یمن بمباران کرده و حتی به مراکز بیمارستانی هم رحم نکرده است و تلاش کرده که ملت یمن را از ادامه راه انقلاب اسلامی خود پشیمان سازد اما ملت یمن، ایستادگی مثال زدنی و زیبایی را به نمایش گذاشته‌اند که تحلیل گران سیاسی دنیا را متحیر کرده است. بسیاری از تحلیل گران با تعجب به تحولات یمن نگاه می‌کردند و از این که انقلابیون یمن با صبر و استقامت در برابر جنایات سعودی‌ها مقاومت می‌کنند و دست از اهداف انقلاب خویش برنمی‌دارند، اظهار تعجب می‌کردند.می‌توان با ارائه شواهد متعددی بیان داشت که انقلاب اسلامی مردم یمن کاملاً از الگوی انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته است. مردم یمن برای همان آرمان‌ها و اهدافی تلاش می‌کنند و شهید می‌دهند که مردم مسلمان ایران برای آن‌ها قیام کردند و شهید دادند. شباهت میان انقلاب اسلامی یمن و انقلاب اسلامی ایران فقط در آرمان‌ها و اهداف نیست، الگوی مبارزه و شیوه مقاومت مردم یمن، نیز مانند الگوی انقلاب اسلامی ایران است. در انقلاب اسلامی یمن مانند انقلاب اسلامی ایران، مردم رکن و اصل مبارزه هستند و ملت انقلابی به سلاح و اسلحه خارجی وابسته نیست. نیرو و توان اصلی انقلابیون در یمن نیز مانند ایران، تجمعات مردمی و حضور مردم در صحنه است و آنچه انقلاب یمن را نگه داشته است - همانند انقلاب اسلامی ایران - حضور آگاهانه و خداخواهانه مردم است.از سوی دیگر شیوه مقابله مستکبران عالم با انقلاب اسلامی یمن نیز همان شیوه و روشی است که این مستکبران برای مقابله با ملت ایران در پیش گرفتند. چنان که در ادامه این مطلب نشان خواهیم داد، این امر نشان از حماقت مستکبران عالم دارد چراکه شیوه سرکوب و جنایتی که آن‌ها در پیش گرفته‌اند، علیه ملت ایران جواب نداد و علیه ملت یمن نیز با شکست مواجه شده و می‌شود.

* لزوم مقابله با تبلیغات دروغین دشمن

البته آن چه ذکر شد؛ یعنی شباهت الگوی انقلاب اسلامی مردم یمن با الگوی انقلاب اسلامی ملت ایران، به معنی آن نیست که ایرانیان در تحولات یمن دخالت می‌کنند. دشمنان ملت ایران از دیرباز چنین اتهامی را به ملت بزرگ ایران متوجه می‌ساختند که ایران اسلامی می‌خواهد با زور اسلحه، انقلاب خویش را صادر کند. گاهی برخی زبان‌های بی تقوا یا بی عقل در داخل نیز چنین سخنان و یا امثال آن را تکرار و به دست دشمن بهانه می‌دهند. این در حالی است که ملت ایران هرگز در انقلاب خویش نیز به سلاح متکی نبوده است چه رسد که با سلاح بخواهد ملت های دیگر را به انقلاب و اسلام هدایت کند. الگوی صدور انقلاب در ایران اسلامی، الگوی فرهنگی و ایجاد بیداری اسلامی با عمل به دستورات اسلام و ارائه یک الگوی عملی موفق بوده و هست. از این رو تأثیر انقلاب اسلامی ایران در حرکت ملت یمن، تأثیری زوری و تسلیحاتی نبوده و نیست بلکه شباهت الگوی انقلاب اسلامی ملت یمن و ایران به این معنی است که مردم یمن الگوی اسلام خواهی خود را از انقلاب اسلامی ایران وام گرفته‌اند و راه سعادت خویش را در همان آرمان‌ها و اهدافی دیده‌اند که بیش از سه دهه و نیم پیش، ملت ایران در راه تحقق آنها گام برداشت.

* الگوی آمریکایی در سرکوب اسلام خواهی ملت‌ها

از سوی دیگر چنان که اشاره شد، باید توجه داشت که دشمنان ملت‌ها و ابرقدرتهای پوشالین نیز از همان الگوی شکست خورده ای که علیه ملت ایران به کار گرفتند، علیه ملت یمن استفاده می‌کنند. در شیوه رفتاری آمریکا و غرب مشاهده کرده‌ایم که پس از انقلاب اسلامی، ابتدا تلاش برای منحرف کردن آن آغاز شد. دشمنان انقلاب که دل به حرکت های لیبرال های اول انقلاب بسته بودند، امید داشتند که این عناصر بتوانند ملت ایران را به برکناری شاه راضی کنند و مدعی شوند که همه انقلاب ملت علیه شخص شاه بوده است و اکنون باید به زندگی قبلی و همان جایگاه در عرصه بین المللی بازگشت، اما این تلاش برای منحرف کردن ملت با کنار زدن لیبرال‌ها توسط ملت ایران با شکست مواجه شد. ملت ایران با کنار زدن لیبرال‌ها و غیرمکتبی ها از انقلاب، به خوبی نشان دادند که فریب ظواهر را نمی‌خورند؛ اما پس از آن که انحراف محقق نشد، دشمنان ملت ایران دست به حمله نظامی خارجی زدند.صدام با تحریک آمریکا و با حمایت ابرقدرتهای آن زمان یعنی آمریکا و شوروی و با کمک های تسلیحاتی دیگر کشورهای غربی و با کمک های مالی و پولی برخی کشورهای عربی ازجمله عربستان سعودی و کویت و… برای براندازی نظام اسلامی و شکست ملت ایران دست به هجوم وحشیانه علیه ملت ایران زد. تحمیل جنگ به ملت ایران کار ابرقدرت‌ها بود و پشت سر صدام، همین نظام سلطه فاسد بین المللی بود که از جنایت کاران حمایت و علیه مظلومان متحد شد.اما حمله نظامی نیز با شکست مواجه شد و صدام که قرار بود در مدت کوتاهی ملت ایران را سرکوب نماید به دام افتاد، وقتی که حمله نظامی نتوانست اهداف مورد نظر آمریکا و غرب را محقق کند، این کشورها، ایران اسلامی را در همان سالهای جنگ به مذاکره و پذیرش شرایط خویش در مذاکرات دعوت کردند و سعی کردند که در مذاکره به نتایجی برسند که در جنگ از رسیدن به آن بازمانده بودند. البته مستکبران عالم به واسطه هوشمندی رهبران و مردم ایران نتوانستند در عرصه های مختلف مبارزه به نتایج دلخواه خود برسند. در مورد ملت یمن نیز همین شیوه به کار گرفته شده است.

* مراحل مختلف طرح های آمریکا برای مقابله با ملت یمن

در پی گیری طرح شکست خورده سابق الذکر، مستکبران عالم در برابر انقلاب ملت یمن نیز ابتدا تلاش کردند تا انقلاب اسلامی مردم یمن را منحرف سازند و جنبه های استکبارستیزی و اسلامی آن را کنار بزنند. به همین منظور بود که پس از آن که انقلاب برای سرنگونی علی عبدالله صالح آغاز شد و طوفان انقلاب امکان مقابله با آن را نداد، نظام سلطه با بر سر کار آمدن منصور هادی تلاش کرد که ملت یمن را به این تغییر راضی کند و به گونه ای جلوه دهد که اصل انقلاب اسلامی مردم یمن مخالفت با شخص علی عبدالله صالح بوده است. اما ملت یمن با زیرکی و هوشمندی رهبران انقلاب خود، متوجه این طرح شد و فهمید که انقلاب به رفتن یک حاکم و آمدن دیگری به جای او تمام نمی‌شود، خصوصاً که منصورهادی در همان راستا و جهتی قرار داشت که حاکم قبل از او بود. از این جهت انقلاب مردم یمن در سال گذشته وارد دور جدید خود شد و توانست توطئه انحراف انقلاب را خنثی کند و باعثاستعفای منصورهادی و فرار او به خارج از کشور و در نهایت وابستگی او به عربستان سعودی و آمریکا شود؛ اما هنگامی که توطئه‌های مستکبران برای منحرف کردن انقلاب اسلامی یمن محقق نشد و دولت غیرقانونی منصورهادی مجبور به فرار از کشور و پناهندگی به خارج شد، مرحله بعدی را کلید زدند و تصور کردند که با سلاح به ظاهر مستحکم ارتش سعودی، ملت یمن را سرکوب و وادار به پذیرش خواست خود کنند. این درحالی بود که سلاح آمریکایی در دست لشکر پوسیده و وارفته عربستان کاری جز کودک‌کشی و جنایت از پیش نبرد و نتوانست به هیچ خواسته‌ای دست یابد.

* حمله عربستان با سلاح های ممنوعه

عربستان سعودی در طول ماه‌های گذشته حملاتی سراسر جنایت و اقدامات ضد اسلامی و ضد بشری را در یمن مرتکب شده است. تلاش برای از میان بردن همه امکانات زندگی در یمن، تلاش برای کشتار وسیع مردم، حمله به بیمارستان‌ها و مدارس، حمله به مراکز تجمع مردمی، استفاده از سلاح های ممنوعه ای که کاربرد آن‌ها در جنگ هم توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی منع شده است، محاصره دارویی و غذایی و حتی حمله به آمبولانس‌ها و… تنها گوشه ای از جنایات آل سعود در پرتو حمایت آمریکا و غرب است. جالب توجه آن است که در همین مدت زمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی سراسر جنایت آمیز، ملت یمن را تحریم تسلیحاتی و… کرده است و دست عربستان را در جنایاتی که مرتکب می‌شود باز گذاشته است. به تعبیر سعدی شیرازی چه بد مردمی هستند که سنگ را بسته و سگ را آزاد گذاشته‌اند.* آزمایش تسلیحات جدید آمریکا در یمندر این میان آنچه در خبرها بیش از همه ناراحت کننده بود این بود که آمریکای جنایت‌کار با انتقال برخی از سلاح های کاملاً جدید خویش به عربستان، از دولت جنایتکار سعودی خواسته است این تسلیحات را علیه ملت یمن برای اولین بار آزمایش نماید تا در عمل، میزان کارآیی تسلیحات آمریکا علیه اهداف زنده و واقعی آزموده شود. این جنایات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی خود را حامی حقوق بشر و مخالفان خود را ضد حقوق بشر معرفی می‌کنند.

* لزوم هوشیاری سران انقلاب یمن در مذاکرات احتمالی آتی

اما شواهد کنونی حاکی از آن است که آل سعود از دستیابی به اهداف خویش در یمن باز مانده است. با آغاز برخی حرکت های فعال ارتش یمن علیه جنایتکاران سعودی، مستکبران این بار بحثاز مذاکره و حل مسائل در پای میز مذاکره را مطرح کرده‌اند، چیزی که قبلاً کاملاً به آن بی اعتقاد بودند و با کشتار، قصد دستیابی به اهداف خویش را داشتند. به عبارت دیگر همه اهداف مستکبران از آغاز جنگ نابرابر علیه ملت مظلوم یمن و محاصره دارویی و غذایی این ملت به جایی نرسیده است و در نهایت اکنون دشمن مستکبر وارد فاز مذاکراتی شده است. به همین دلیل است که اکنون از مذاکراتی که در ژنو میان گروه‌های مختلف یمنی برگزار خواهد شد، سخن به میان آمده است.هدف اصلی غرب آن است که در این مذاکرات به اهدافی که در عملیات نظامی دست نیافتند، دست یابند. از این جهت است که عربستان سعودی و حامیانش اهداف مذاکرات را همان چیزهایی معرفی می‌کنند که اهداف حملات نظامی آن‌ها بود، یعنی بازگشت منصورهادی و سپردن امور ملت یمن به ضدانقلاب و بازگشت اوضاع این کشور به دوران قبل از انقلاب اسلامی. در این جا بیشترین وظیفه متوجه رهبران انقلاب یمن است. آن‌ها باید در مذاکراتی که احتمالاً در هفته های جاری برگزار شود، حامی خون های به ناحق ریخته شده ملت و کودکان یمن باشند و نگذارند که دشمن مستکبر آنچه را در عرصه جنگ و کشتار به دست نیاورده است با مذاکره و بازی دیپلماتیک به دست آورد.

منبع: تسنیم