هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهراتی در صنعا با عنوان " با هم ضد تجاوز(می ایستیم) "، ضمن تقدیر از حامیان ملت یمن در جریان تجاوز عربستان سعودی به این کشور، تأکید کردند که ملت یمن هرگز تسلیم هیچ قدرت متکبری چه در داخل یا خارج نخواهد شد و نیز خود به‌تنهایی می‌توانند مشکلاتشان را حل کنند.

به گزارشمسلم پرس، هزاران نفر از مردم یمن در اعتراض به تداوم تجاوزات عربستان و محاصره ظالمانه این کشور، تظاهرات گسترده ای را در صنعا با عنوان " با هم ضد تجاوز می ایستیم " برگزار کردند.شرکت کنندگان در این تظاهرات تأکید کردند که گفت‌وگو فقط باید میان یمنی‌ها و نه با قدرت‌های خارجی باشد، زیرا مردم یمن خود به‌تنهایی می‌توانند مشکلاتشان را حل کنند.

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۴. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " تظاهرات مردم یمن در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]

مردم یمن همچنین در این تظاهرات تصریح کردند که ملت یمن هرگز تسلیم هیچ قدرت متکبری چه در داخل یا خارج نخواهد شد و تمام متکبران را سر جای خود خواهند نشاند و اراده آنها بر متکبران پیروز خواهد شد.در این تظاهرات همچنین ابراز شد که رویارویی و نبرد با شبکه تروریستی القاعده، همبستگی و اتحاد میان همه یمنی‌ها را برای دفع خطرات این گروه و تلاش برای تأمین امنیت مرزهای کشور به‌ویژه مرزهای شمالی که شاهد تحرکات نظامی سعودی در تلاش برای سیطره بر بزرگترین بخش از کشور است، ‌ ضروری کرده است.

در بیانیه پایانی این تظاهرات مطرح گردید:۱ - با آمادگی و بسیج عمومی و با تمام وسایل و امکاناتی که در اختیار داریم، همچنان با تجاوزگری سعودی آمریکایی مقابله می‌کنیم.۲ - کسانی را که از تجاوزگری ظالمانه علیه یمن حمایت می‌کنند، شریک مستقیم و غیرمستقیم جنایات هستند.۳ - از تمام اقدامات اتخاذ شده برای ارائه شکایت قضایی علیه خیانتکاران جنایتکاری که همدست متجاوزان هستند و در تجاوزگری مشارکت دارند و نیز برای محاکمه آنها و اقدام قاطعانه علیه آنها حمایت می‌کنیم.۴ - کسانی که از تجاوزگری حمایت می‌کنند یا به نام مردم یمن در محافل بین المللی در این زمینه سخن می‌گویند، نماینده مردم یمن نیستند.۵ - جامعه بین المللی، این تجاوز غیرقابل توجیه را محکوم کرده و برای توقف فوری آن وارد عمل شود و از جلاد و آدمکش بر ضد قربانی حمایت نکند.۶ - از تمام کسانی که کنار ملت یمن قرار دارند و از آنها در برابر این تجاوزگری وحشیانه و محاصره ظالمانه اعمال شده از سوی نظام سعودی و کسانی که کنار این رژیم هستند، حمایت می‌کنند، تقدیر می‌کنیم.

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " تظاهرات مردم یمن در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۲. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " تظاهرات مردم یمن در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۳. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " تظاهرات مردم یمن در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۵. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۳۵۰ " title = " تظاهرات مردم یمن در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]

[image src = " http: / / www. fa. moslempress. com / content / uploads / ۲۰۱۵/۰۶ / ۱۶۰۴. jpg " width = " ۶۰۰ " height = " ۹۰۰ " title = " تظاهرات مردم بحرین در صنعا " lightbox = " yes " align = " center "]