مدرسه‌ای در بلژیک، از پذیرش ۳۰ دختر مسلمان به دلیل داشتن حجاب اسلامی خودداری کرد.

به گزارشمسلم پرس، ۳۰ دانش آموز دختر مسلمان بلژیکی به دلیل داشتن پوشش اسلامی، از ثبت نام در مدرسه " Mot - Couvreur " در شهر بروکسل منع شدند.مدیر این آموزشگاه، حضور دختران مسلمان با دامن‌ها و لباس‌های بلند را غیر قابل قبول دانست و آن را تبلیغ شعائر دینی اعلام کرد." سناء " یکی از ۳۰ دختر مسلمان گفت: ما ساعت ۸ صبح جمعه به مدرسه رسیدیم و با وجود اینکه بسیاری از دختران لباس بلند بر تن داشتند، مدرسه تنها ما را نپذیرفت.گفتنی است مسئولان این مدرسه در پی اعتراض مسالمت‌ آمیز دختران مسلمان، با فرا‌خواندن پلیس، آنان را مجبور به ترک مدرسه کردند.در ادامه گسترش اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا چندی پیش نیز روزنامه " ایندیپندنت " انگلیس از اخراج ۱۵۰ دختر مسلمان به دلیل داشتن حجاب و پوشش اسلامی از مدارس فرانسه طی ۱۸ماه گذشته خبر داد.

منبع: جبهه جهانی مستضعفین