درپی افزایش جمعیت مسلمانان در کره جنوبی، مسلمانان این کشور خواهان تأسیس نمازخانه و مسجد در این کشور هستند و اکنون نیز در چند دانشگاه این کشور نمازخانه برای دانشجویان تأسیس شده است.

به گزارشمسلم پرس، روز به روز دین اسلام در دنیا گسترش می یابد. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که اسلام در آن در حال توسعه است. در حال حاضر در این کشور حدود ۱۲ هزار مسلمان وجود دارد که دارای انجمن های اسلامی نیز هستند.مسلمانان کره به دلیل افزایش جمعیت، خواهان تأسیس نماز خانه و مسجد در این کشور هستند و اکنون در چند دانشگاه این کشور و در دانشگاه سئول نمازخانه برای دانشجویان تأسیس شده است تا این دانشجویان به راحتی بتوانند به عبادت بپردازند و اعمال مذهبی به جا آورند. هدف کره از این اعمال جذب دانشجویان مسلمان به دانشگاه کره ای است.برنامه دیگر دانشگاه های کره ای ارائه منوی غذاهای حلال به دانشجویان مسلمان است تا آنها به راحتی غذای خود را انتخاب کرده و برای این انتخاب مانع شرعی وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر