همزمان با افزایش تعداد مسلمانان در دانمارک، دولت این کشور تصمیم به گسترش تولید و پخش محصولات گوشتی حلال نموده است.

به گزارشمسلم پرس، فرایند تولید و توزیع گوشت حلال در دانمارک در حال گسترش است.دولت دانمارک با توجه به افزایش تعداد مسلمانان در این کشور تصمیم به گسترش تولید و پخش محصولات گوشتی حلال(ذبح شرعی) گرفته است.به همین دلیل وضع قوانین جدی برای محصولات گوشتی در دستور کار قرار دارد." جان مارک " متخصص امور غذایی گفته است: «دولت دانمارک تصمیم به صادرات این گوشت های حلال و اعمال قوانین مصوب در این حوزه کرده است.»قوانین مصوب در مورد گوشت حلال ابتدا در مالزی و بعد از آن در کشورهایی مانند: اندونزی، عربستان سعودی و سنگاپور به اجرا در آمده است.پیش از این، دو سمینار در اروپا در مورد مورد صنعت گوشت حلال برگزار شده که در آن مراحل مختلف گوشت حلال از ذبح شرعی تا صادرات مورد بررسی قرار گرفته بود.در سمیناری که در ۲۴ جولای در کوپنهاگ برگزار شده بود، قوانین کشور مالزی در مورد گوشت ذبح شرعی مورد بررسی قرار گرفت و موقعیت دانمارک نیز برای تعیین استاندارد های گوشت حلال در نظر گرفته شد.در این سمینار همچنین تفاوت در تولید گوشت ذبح غیر اسلامی با ذبح اسلامی در میان کشورهای مختلف در نظر گرفته شد. این استاندارد ها شامل مراحل ابتدایی تولید ماننند: ذبح شرعی، انتقال، نگهداری و مدیریت صادرات می شود.

منبع: OnIslam