دبیرکل مجمع بیداری اسلامی و مشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران، حمایت از مقاومت ملت فلسطین را وظیفه همه ملت های منطقه دانسته و افزود: طبیعی است که حمایت از این مقاومت باید بدون هرگونه چشمداشت و به عنوان وظیفه ای اسلامی و انسانی باشد.

به گزارشMuslimPress، دکترعلی اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع بیداری اسلامی و مشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران طی سخنانی در جمع علمای حاضر در گردهمایی " علمای اسلام برای فلسطین " با بیان اینکه دشمنان امت اسلامی در تلاشند تا با توطئه، مسئله فلسطین و حق ضایع شده این ملت بزرگ را به دست فراموشی بسپارند، افزود: شما علمای امت اسلامی در عمل به رسالت بزرگ اسلامی خود در اینجا گردهم آمده اید، تا از حق دفاع کرده و یاریگر مظلوم باشید.دکتر علی اکبر ولایتی، مسئله فلسطین و حق ضایع شده این ملت بزرگ را موضوعی بسیار حیاتی دانست که دشمنان امت اسلامی قصد دارند تا آن را از اولویت مسائل منطقه خارج ساخته و با ایجاد یک فتنه بزرگ؛ درگیری های طائفه ای، قومی و قبیله ای در میان مسلمانان و اعراب را جایگزین نبرد اصلی امت یعنی نبرد برای آزادی فلسطین کنند.وی اهمیت این اجلاس را اینگونه بیان نمود: در چنین شرایطی به دیگران تفهیم می کنید که راه حقیقت و راهی که مورد رضایت خدای متعال و خواست ملتهای مسلمان می باشد، مبارزه همه جانبه با دشمن صهیونیستی است و نه ایجاد نفاق و تشتت در میان مسلمانان.دبیرکل مجمع بیداری اسلامی، تلاش برای آزاد سازی سرزمین مقدس فلسطین را فراتر از هرگونه گرایش ملی، قبیله ای و قومی دانسته و تأکید کرد: هیچکس حق ندارد مسئله فلسطین را وارد درگیری‌های حاشیه ای در میان کشورهای اسلامی کند و یا از آن برای مقاصد کم ارزش سیاسی بهره جویی کند.

چند فراز مهم و قابل توجه مسئله فلسطین از منظر دکتر ولایتی:

مسجد الاقصی و بیت المقدسدکتر علی اکبر ولایتی، جایگاهی مسجدالاقصی را جایگاهی مقدس دانسته که تلاش برای آزاد سازی آن و حفاظت از مقدساتش نه فقط مسئولیت فلسطینیان بلکه رسالتی تاریخی بر دوش همه مسلمانان است و رها ساختن آن آرمان همه مسلمانان بوده که باید با یک طرح راهبردی و همه جانبه کلیه امکانات امت اسلامی در این جهت به کار گرفته شود.

آزادی کل سرزمین فلسطینمشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران اشغال فلسطین به دست صهیونیست ها را توطئه ای جهانی و بحرانی مزمن دانست که ملت فلسطین قربانی آن شد و سالهای مدیدی است که منطقه ما را دچار بحران ساخته است. مسئله فلسطین از آن روی اصلی ترین مسئله جهان اسلام ومنطقه است که منشاء همه بحرانهای موجود به شمار می آید.وی بازگشت آرامش و صلح و ثبات به این منطقه راهبردی برای جهان را فقط از طریق پایان داده شدن به اشغالگری و آزادی همه سرزمین اشغال شده فلسطین میسر دانست.

بازگشت آوارگاندکتر علی اکبر ولایتی، بازگشت آوارگان به سرزمین آباء و اجدادی خود را خواست تغییر ناپذیر ملت فلسطین عنوان نموده و فاجعه آمیز بودن آوارگی ملت های دیگر را با ابعاد اسف بار آوارگی چندین دهه ای ملت فلسطین غیرقابل مقایسه دانست.وی در بیان ابعاد فاجعه آمیز بودن آوارگی ملت فلسطین گفت: در اینجا تلاش شد تا ملتی نابود شود، سرزمینی اشغال گردد و بر پایه های ویرانی هویت فلسطین، موجودیتی جعلی بنا شود. ظلمی که همه یک سرزمین و حیات در آن و هویت تاریخی اش را به طور کامل هدف قرار داد. هرچند که ایستادگی این ملت مقاوم مانع از آن شد تا این توطئه عظیم به همه اهداف خود نایل آید. ملت بزرگ فلسطین با گذشت چند دهه از آوارگی هنوز تعلق خاطر به سرزمینش را فراموش نکرده است.

مقاومتدکتر علی اکبر ولایتی، بازگشت آوارگان که یک حق کاملا قانونی عنوان کرده که جز از طریق پاسداشت از حق مقاومت میسر نخواهد بود.وی افزود: تجربه چند دهه مبارزات ملت فلسطین نشان می دهد که دشمن صهیونیستی جز زبان زور نمی فهمد و جز در برابر قوت و قدرت تسلیم حق نخواهد شد. " واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله... "مشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران تلاش برای آزاد سازی فلسطین و بازگشت کلیه آوارگان به خانه و کاشانه خود و مقاومت در این راه را حقی دانست که کلیه ادیان الهی آن را مشروع دانسته و همه میثاقهای بین المللی نیز این حق را قانونی برشمرده اند.وی سنت الهی را بر ضرورت پیروزی ملتهای آزاده مبارز دانسته که مسئله فلسطین در این میان نمونه ای منحصر به فرد است.دبیرکل مجمع بیداری اسلامی، با ابراز تاسف از اینکه قدرتهای جهانی هر یک با انگیزه ای دست به دست هم داده و سرزمین یک ملت را اشغال کردند و آنان را آواره ساختند، مقابله با این توطئه را حقیقتا امری دشوار و در عین حال مقدسی دانست که ملت فلسطین بار ان را بر دوش دارد و در حقیقت ملت فلسطین به نیابت از همه ملتهای منطقه در برابر توطئه ای بزرگ و ناجوانمردانه ایستادگی می کند.دکتر علی اکبر ولایتی حمایت از مقاومت ملت فلسطین را وظیفه همه ملت های منطقه دانسته و افزود: طبیعی است که حمایت از این مقاومت باید بدون هرگونه چشمداشت و به عنوان وظیفه ای اسلامی و انسانی باشد.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی، با اشاره به مبارزات امام خمینی(ره)، علیه نظام دیکتاتوری وابسته به غرب در ایران، این مبارزات را تلاشی در جهت برقراری مردم سالاری مبتنی بر آموزه های دینی دانست که از همان ابتدا به عمق مشکلات در منطقه و سرطانی بودن وجود رژیم صهیونیستی توجه ویژه داشت.وی همچنین افزود:(این مبارزات) با بیان اینکه همه مشکلات ما از اسرائیل است، هم زمان مبارزه علیه نظام دیکتاتوری وابسته به استعمار در ایران و رژیم صهیونیستی را آغاز کرد و حمایت از مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین را در سر لوحه اقدامات خویش قرار داد.دکتر علی اکبر ولایتی تأکید کرد: اینک علمای امت اسلامی جملگی از حق مشروع ملت فلسطین و دیگر ملت هایی که سرزمینشان تحت اشغال صهیونیستها قرار دارد برای آزادی سرزمین شان و بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود دفاع کرده و می کنند.وی لازمه تحقق آمال ملت فلسطین را وحدت گروه های فلسطینی دانست و افزود: گروهای فلسطینی در عمل به رسالت خود نسبت به حق تاریخی ملت فلسطین که یک حق اسلامی و انسانی است و خدای متعال آنان را برای تحمل این مسئولیت برگزیده است، باید هوشمندی و دقت عمل پیشه سازند و از ورود به درگیری های و اختلافات حاشیه ای بپرهیزند.دبیرکل مجمع بیداری اسلامی، در تبیین انتظارات جهان اسلام از ملت فلسطین، تأکید کرد: جهان اسلام از گروه های مختلف فلسطینی انتظار دارد با حل اختلافات خود و ایجاد وحدت در جهت تحقق آرمان ملت فلسطین به حرکت در آیند.وی افزود: نباید فراموش کرد که باید پیکان مبارزه فقط علیه رژیم صهیونیستی باشد و از هر گونه اقدام انحرافی اجتناب گردد. محور این وحدت همان محور همبستگی میان احاد ملت فلسطین است که برای آزادی فلسطین و بازگشت همه آوارگان و تشکیل دولت فلسطینی در همه سرزمین فلسطین در تلاش است.دکتر علی اکبر ولایتی نکته بسیار مهم دیگر را فشارهای ظالمانه دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه دانست و افزود: رژیم اشغالگر قدس با اقدامات ضد انسانی خود ملت فلسطین را از حقوق اولیه خود محروم ساخته است.وی با انتقاد از کشورهای اسلامی به دلیل عدم انجام مسئولیت خود در قبال محاصره نوار غزه که از ابعاد فاجعه آمیز زیادی برخوردار است، گفت: ملت فلسطین نشان داده است که علیرغم این فشارها هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد چه که علیرغم محاصره طولانی مدت اما غزه در چند جنگ ظالمانه توانست شکستهای بزرگی را بر دشمن وارد سازد و موفقیتهای چشمگیری را رقم زند.وی افزود: امت اسلامی وظیفه دارد در برابر این اقدامات ظالمانه علیه نوار غزه اقدام نماید و با شکستن محاصره، نیازهای این ملت مقاوم تامین شود. رفع نیازهای ملت فلسطین در غزه در حقیقت دفاع از مقاومت این ملت است.

دکتر علی اکبر ولایتی در پایان سخنان خود با اشاره به نیاز مبرم امروزه امت اسلامی به تلاش برای وحدت و حل اختلافات میان خود، گفت: امت اسلامی امروزه بیش از هر زمانی به وحدت نیاز دارد.وی لازمه تلاش برای وحدت را نیازمند عنوانی دانست که بتواند عظمت آن را تحت پوشش قرار دهد.مشاور رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به حضار گفت: آیا در این میان عنوانی جز فلسطین وجود دارد که بتواند همه آحاد امت از هر قبیله و قوم و از هر رنگ و نژاد و از هر مذهب و طائفه ای را ذیل خود گرد آورد؟وی همچنین تأکید کرد: فلسطین و مسجد الاقصی از چنان عظمتی برخوردار اند که می توانند محور وحدت همه مسلمانان شوند. پس بیایید در این شرایط غم بار به محور وحدت خویش اهتمام ورزیم و در پرتو آن، وحدت امت را محقق سازیم باشد که آغازی بر پایان مشکلات و اختلافات مسلمانان باشد.

لازم به ذکر است که اجلاس گردهمایی جهانی " علمای جهان اسلام برای فلسطین " از روز شنبه در بیروت آغاز می‌‌شود و در روز دوشنبه با سخنرانی ولایتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در جریان این سفر با تعدادی از مقامات عالی لبنان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.