با توجه به اینکه مسلمانان پونان از پایان امپراتوری عثمانی تا کنون حق بنای مسجد را نداشته اند، پارلمان این کشور سرانجام، لایحه بنای مسجد در آتن را تصویب کرد.به گزارشMuslimPress،در میانه بحثهای جاری در مورد حق مسلمانان برای داشتن مسجد در شهر آتن، پارلمان یونان سرانجام با وجود مخالفت شدید راست گرایان افراطی، لایحه بنای مسجد در آتن را تصویب کرد.عده ای از نمایندگان پارلمان و نیز وزیر دفاع یونان مخالف احداثمسجد در پایتخت یونان بودند. حزب آنل و حزب نئو نازی گولدن داون، تاسیس مسجد در آتن را غیر قابل قبول و نیز تحریک آمیز می دانستند.با این حال لایحه با اکثریت آرا در پارلمان به تصویب رسید. بعد از تصویب، قرار است مسجدی در منطقه ووتانیکوس آتن بنا شود.تصویب لایحه با اعتراض گروه های راست گرای افراطی مواجه شد. این گروه ها اعلام کردند که بنای هر مسجدی را در آتن متوقف خواهند کرد.طرح بنای مسجد در آتن از سال ۱۹۸۰ در پارلمان یونان مورد بحثاست. اما این طرح هیچ گاه مرود تایید و تصویب قرار نگرفت.از پایان حکومت مسلمان عثمانی در دهه ۱۸۰۰ میلادی تا کنون، آتن به خود مسجد ندیده است. در حال حاضر جمعیت ۲۰۰ هزار نفری مسلمانان آتن از ۱۳۰ مکان بی در و پنجره، زیرزمین های بدون تهویه و یا انبار های متروکه به عنوان مسجد استفاده می کنند.سال هاست که کلیسای ارتدوکس یونان تاکید می کند که مردم یونان نمی خواهند در آتن مناره مساجد را ببینند.یونان در محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا واقع شده است و میراثدار یونان باستان، امپراتوری بیزانس و نزدیک چهار سده سلطهٔ ترکان عثمانی است.همین قرار گرفتن در محل طلاقی سه قاره این کشور را به پلی برای عبور پناهندگان و مهاجران کشورهای مسلمان آسیایی به اروپا تبدیل کرده است. اکثریت مردم کشور ورشکسته یونان را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می دهند. منبع: خبرگزاری رسا