سمیناری تحت عنوان " اسلام و رسانه ها " به منظور بررسی و تحلیل خبررسانی در باب اسلام در دانشگاه " ارلانگن - نورنبرگ " آلمان برگزار شد.

به گزارشMuslimPress، دانشگاه ارلانگن - نورنبرگ(Erlangen - Nürnberg) آلمان با برگزاری سمیناری تحت عنوان «اسلام و رسانه ها» به بررسی و تحلیل خبررسانی در باب اسلام پرداخت.
در این برنامه همچنین گرایش جدید التأسیس «اسلام – مرکز توجه» در رشته تحصیلی «رسانه – اخلاق – دین» برای مقطع کارشناسی ارشد نیز معرفی شد. رشته تحصیلی «رسانه – اخلاق – دین» در بخش مطالعه انتشارات مسیحی دانشگاه ارلانگن - نورنبرگ از طریق همکاری با دپارتمان مطالعات اسلامی - دینی گسترش خواهد یافت.
بر اساس این همکاری، گرایش کارشناسی ارشدی تعریف شده است که در هر دو رشته الهیات اسلامی و علوم ارتباطات به یک اندازه رویکرد تخصصی خواهد داشت و چنین ترکیبی در حوزه آلمانی زبان بی سابقه است.
جزئیات این گرایش جدید التأسیس مفصلاً در این سمینار شرح داده شد.
این سمینار که در روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه جاری برگزار شد، افراد سرشناسی از حوزه های مربوطه – خبرنگاری، اخلاق رسانه و اسلام – را گرد هم آورد و کوشید به دیدگاه های محوری گفتمان های اجتماعی ناظر به اسلام در رسانه ها بپردازد.

برنامه روز اول، تحلیل گفتمان بسته های خبری در مورد اسلام بود:

- سیاست زدگی مفاهیم اسلامی و نقش رسانه ها؛ اِرن گوورجین(Eren Güvercin)، روزنامه نگار

- آنچه رسانه ها می توانند، یک تخمین؛ کامران صفی یاریان(Kamran Safiarian)، خبرنگار ZDF

- بازسازی حس جمعی، نقش خبرنگاری حرفه ای در غلبه پیش داوری های مذهبی؛ پرفسور دکتر هاینر بیلفلت(Heiner Bielefeldt)، دانشگاه فردریش الکساندر ارلانگن(Friedrich - Alexander - Universität: FAU)

- روایت گفتمان رسانه ای در مورد اسلام(۱۹۷۹-۲۰۱۰) به عنوان مثال برنامه موضوعات روز(Tagesthemen)؛ دکتر تیم کاریس(Tim Karis)، دانشگاه ویلهلم وستفالی شهر مونستر(Westfälische Wilhelms - Universität Münster)

- نیازبه روایت های مسلمانانه بیشتر در رسانه های ایالتی؛ عبدالأحمد رشید(Abdul - Ahmad Rashid)، خبرنگار ZDF

برنامه روز دوم، بررسی کفرگویی و توهین به مقدسات در ادیان توحیدی در جامعه و دوره معاصر و نسبت آن با اخلاق رسانه ای بود:

- مرزهای مدارا، یک دیدگاه مسیحی به مناقشه توهین به مقدسات در رسانه ها؛ پرفسور یوهانا هابرر(Johanna Haberer)، دانشگاه ارلانگن(FAU)

- کفرگویی، یک نگاه اسلامی هنجاری؛ دکتر عباس پویا(Abbas poya)، دانشگاه ارلانگن(FAU)

- آیا کفرگویی صورت های مختلفی دارد؟ کفرگویی در مسیحیت و اسلام، یک مقایسه؛ پرفسور دکتر گئورگ تامر(Georges Tamer)، دانشگاه ارلانگن(FAU)

- آیا مسلمانان شوخ طبعی ندارند؟ مناقشه کاریکاتور، آزادی بیان و رسانه ها؛ دکتر ریم اشپیلهاوس(Riem Spielhaus)، دانشگاه ارلانگن(FAU)

- افراط گرایی اسلام گرایانه و آن گفتمان رسانه ای که تولید می کند؛ موسی الحسن دیاو(Moussa Al - Hassan Diaw)، دانشگاه اسنابروک(Osnabrück)

- در باب گفتمان حجاب از چشم اندازهای رسانه ای متفاوت؛ دکتر ملتم کولاچاتان(Meltem Kulaçatan)، دانشگاه ارلانگن(FAU)

- اسلام در عرصه چالش بین آزادی بیان، نقد دین و حمایت حقوقی؛ پرفسور دکتر ماتیاس روهه(Mathias Rohe)، دانشگاه ارلانگن(FAU)