در آستانه برگزارى سومین جلسه دادگاه دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین مردم این کشور با برگزارى تظاهراتى گسترده خواهان آزادى این روحانى مبارز شدند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از العالم، اعتراضات گسترده مردمی نسبت به بازداشت شیخ علی سلمان و سایر زندانیان سیاسی در مناطق مختلف بحرین به طور مداوم ادامه دارد و مردم از جمله در مناطق المقشع، الدیه و المصلی در شهر منامه با آمدن به خیابانها، خواهان آزادی این روحانی بارز و توقف حملات به زندانیان سیاسی در زندان مرکزی "جو" و "الحوض الجاف" و آزادی آنها شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تصاویر شیخ علی سلمان و پرچم های بحرین و پلاکاردهایی با مضمون لزوم آزادی زندانیان سیاسی با خود حمل می کردند. تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعار، رژیم آل خلیفه را مسئول اوضاع کنونی و بسته شدن درهای رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران بحرین دانستند. قرار است سومین جلسه محاکمه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین روز 25 ماه مارس جاری برگزار شود.