سخنگوی انجمن اسلامی اتریش گفت: اسلام در اتریش رونق گرفته و می توان گفت که اسلام این کشور را فرا خواهد گرفت و تبدیل به اولین دین خواهد شد.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از OnIslam، باوجود تلاش دشمنان برای گسترش پدیده اسلام هراسی، شمار افرادی که در غرب به دین اسلام گرایش پیدا می کنند رو به افزایش یافت. شمار زیادی از گروندگان به دین اسلام معتقدند اسلام ویژگی های منحصر به فردی دارد که می تواند سعادت دنیا و آخرت را برای ما تضمین کند و ما را به آرامش برساند. کارلا آمنه، سخنگوی انجمن اسلامی اتریش در این باره گفت: همه ساله شمار زیادی مسلمان می شوند و اسلام در اتریش رونق گرفته و می توان گفت که اسلام این کشور را فرا خواهد گرفت و تبدیل به اولین دین خواهد شد. پس از اهانت برخی نشریات غربی به ساحت پیامبر گرامی اسلام مسلمانان در اتریش کمپین های زیادی در دفاع از پیامبر تشکیل داده اند و سعی می کنند تا آموزه های اسلامی را به درستی به دیگران انتقال دهند. علاوه بر این این کمپین ها می کوشند تا در برابر تبلیغات ضداسلامی ایستادگی و با این اعمال مبارزه کنند. در سالهای اخیر اقدامات ضد اسلامی در غرب افزایش یافته اما این موضوع سبب روی گردانی مردم از اسلام نشده است. منبع: خبرگزاری تقریب