فعالان مسلمان با راه اندازی کمپین " بفرمایید؛ من مسلمان هستم " در تعدادی از کشورهای اروپا، سعی می کنند چهره واقعی اسلام و مسلمان را به پیروان دیگر ادیان معرفی کنند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از پایگاه خبری بیداری اسلامی، سازمان نگرش ملی به جامعه مسلمان اروپا از راه اندازی کمپینی جهت معرفی اسلام در کشورهای غربی خبر داد. در ادامه این گزارش آمده است؛ این کمپین تحت عنوان " بفرمایید؛ من مسلمان هستم " تاکنون در کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، هلند و دانمارک برگزار شده است و به زودی در دیگر کشورهای غربی نیز آغاز به کار خواهد کرد. برگزار کنندگان این کمپین با توزیع گل در بین مردم، توزیع کتابچه های اسلامی، جلسات پرسش و پاسخ و تبادل نظر با غیر مسلمانان و برنامه " روز مساجد باز " چهره واقعی اسلام و مسلمان را به مردم معرفی می کنند. " طاهر سوزان " رئیس این سازمان گفت: این کمپین در واکنش به اقدامات اسلام ستیزانه احزاب راست گرای افراطی غربی و روشنگری نسبت به این دین الهی تشکیل شده است. مشاهدهویدئو ای در این زمینه