امام جمعه اهل سنت سنندج در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه امروز گروه تروریستی داعش به عنوان بزرگترین فتنه جهان اسلام به شمار می رود تأکید کرد: باید مسلمانان متشکل از اقوام و مذاهب اسلامی در برابر این فتنه بزرگ ایستادگی نمایند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزاری تقریب، "ماموستا عبدالرحمن خدایی" در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر سنندج (مرکز استان کردستان) اظهار داشت: هم ‌اکنون داعش به عنوان بزرگترین فتنه جهان اسلام مطرح بوده و باید مسلمانان متشکل از اقوام و مذاهب اسلامی در برابر این فتنه بزرگ ایستادگی نمایند. ماموستا خدایی تصریح کرد: نابودی این غده سرطانی با اتحاد و انسجام بین اقوام و مذاهب اسلامی میسر خواهد شد. ایشان بر اتحاد و انسجام امت اسلامی در برابر توطئه‌ های تفرقه ‌افکنانه دشمنان اسلام تأکید کرد و افزود: امنیت بزرگترین نعمت خداوند متعال به انسان ها بوده و باید همواره شکرگذار این نعمت بزرگ باشیم. امام جمعه سنندج اظهار داشت: بدون شک نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشوری بوده و دشمنان به خوبی می دانند که با تضعیف جسمی و روانی جوانان می توانند مقاصد شوم خویش در کشور را عملیاتی کنند. ایشان افزود: نیروی انسانی کارآمد همواره از بزرگترین سرمایه های یک جامعه قلمداد شده و مسلمانان نیز با تکیه بر نیرو و استعدادهای جوانان خویش توانسته‌ اند قله‌های عزت و افتخار را فتح کنند. امام جمعه سنندج تصریح کرد: دشمنان به خوبی می‌دانند که تنها راه غلبه بر موج اسلام ‌خواهی و عزت مسلمانان تضعیف نیروی جوانی و کارآمدی در بین جوامع اسلامی بوده و در این مسیر نیز تمام توان تبلیغاتی و رسانه ‌ای خویش را به کار گرفته‌ اند. ماموستا خدایی افزود: هر چند که رسانه های کشور در خصوص مضرات مصرف سیگار و مواد مخدر همواره هشدار داده اند اما متأسفانه به دلیل حجم گسترده رسانه ای و تبلیغاتی دشمنان و کم کاری دستگاه های متولی امور فرهنگی و اجتماعی شاهد صدمات بسیاری در این حوزه هستیم. ایشان افزود: البته بیشترین آسیب ها از بی توجهی خانواده ها و عدم آموزش های لازم به جوانان ناشی شده و باید دستگاه های متولی امر در این خصوص برنامه ریزی منسجم نمایند.