دانشجویان اردنی در پاسخ به فتوای وحشیانه " ابن تیمیه " که گروه تروریستی داعش برای آتش زدن خلبان اردنی به آن استناد کرده بود، کتاب های این عالم افراطی را به آتش کشیدند.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از " البوابه نیوز "، کاربران شبکه اجتماعی توییتر تصویری را منتشر کردند که در آن جمعی از دانشجویان اردنی در پاسخ به آتش زدن " معاذ الکساسبه "(خلبان اردنی) به دست تروریست های داعش، کتاب های " ابن تیمیه " را به آتش می کشند. تروریست های داعش در ویدئو ای که در آن خلبان اردنی را به آتش می کشند، این عمل وحشیانه را به استناد یکی از فتوای "ابن تیمیه" انجام می دهند.