امام حسن عسکری(ع) در مورد دلیل تفاوت ارثمیان زن مرد چنین فرمودند: هرچند در این مورد قانون شرع به نفع مرد رأی می‌دهد؛ ولی در حقیقت نفع آن باز هم به زنان بر می‌گردد؛ زیرا این مرد باید مخارج زن و خانواده‌ای را بپردازد و نفقه و مهر و سایر امور را تهیه نماید.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از تراز نیوز، امام حـسن عسـکری‌-ع- (نوه رسول خدا) براسـاس روایـت اغلب مـورخان، در روز هشتم یا دهم مـاه ربیـع الثانی سـال ۲۳۲ چشم به جهان گشود و ۲۸ سال زندگی کرد. «الصّـامت»، «الهـادی»، «الرفـیق»، «الزّکی» و «النّقی» القاب آن امام همام بودند. گفته اند نقش انگشتری امام به دو صورت «سبحان من له مقالید السموات والارض» و «إن الله شهید» ذکر شده است. در زیر به دو حکایت زیبا و آموزنده از زندگی گهربار حضرت اشاره می نماییم. ** پاسخ امام به شبهه علـت تفاوت ارث زن و مـرد ابن ابی العوجا از مادی‌گرایان عصر امام صادق‌(ع) بود که دائم شبهه‌افکنی می‌کرد و امام هم پاسخ او می‌گفت. در دوران امام عسکری‌(ع) نیز "فهیفکی" نامی به پیروی از روش ابن ابی العوجا به طرح شبهات می‌پرداخت. او روزی نزد امام آمد و چنین شبهه‌ای را مطرح نمود که چرا در دین اسلام باید ارثیه زنان مسلمان نصف مردان باشد؟ آیا این بی‌عدالتی در حق زن نیست!؟ امام عسکری‌(ع) پاسخ ساده و زیبا و در عین حال متقنی فرمودند: «برای زن جهاد واجب نیست و تأمین معاش بر شوهر واجب است.» یعنی "فهیفکی" بدان که هرچند در این مورد قانون شرع به نفع مرد رأی می‌دهد؛ ولی در حقیقت نفع آن باز هم به زنان بر می‌گردد؛ زیرا این مرد باید مخارج زن و خانواده‌ای را بپردازد و نفقه و مهر و سایر امور را تهیه نماید. ضمن اینکه در عوض جهاد هم بر مرد واجب است و او باید جان خود را به خطر بیندازد؛ ولی بر زن واجب نیست. فهیفکی می‌گوید: در ذهن خود گفتم که ابی ابی العوجا هم می‌گفت همین سؤال را از امام صادق‌(ع) کردم و آن حضرت هم همین پاسخ را فرموده بودند. در این فکرها بودم که ناگاه امام عسکری‌(ع) فرمود: آری، این سؤال بین ابی العوجاست و پاسخ ما اهل بیت هم یکی است و همه به هم متصل و مساوی هستیم. (داستان‌های شنیدنی از چهارده معصوم(ع)، محمد محمدی‌اشتهاردی)