همایش همبستگی جهانی میان ادیان با شعار quotation mark دین، همبستگی ما quotation mark به منظور صلح و وحدت کلمه در مقابله با تروریسم در عراق، با حضور مقامات عالی رتبه این کشور امروز در بغداد برگزار شد.
به گزارشمسلم پرسو به نقل ازواحد مرکزی خبر، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق در این همایش که فواد معصوم رئیس جمهور، حیدرالعبادی نخست وزیر، سلیم الجبوری رئیس مجلس، جمع زیادی از شخصیتهای دینی، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و قومی و سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی مقیم عراق حضور داشتند، تاکید کرد: توطئه قدرت های استکباری برای ضربه زدن به وحدت عراقی ها در رویارویی با مشکلات به ویژه تروریسم شکست خورده است. سید عمار حکیم گفت: عراقی ها با وجود وابستگی به اقوام، طوایف و مذاهب مختلف یکپارچه و متحد با این توطئه مقابله خواهند کرد. سیدعمارحکیم گفت: جهان امروز از اندیشه های تندور و مخرب رنج می برد و همه جهانیان با این افکار باید مبارزه کنند. رییس مجلس اعلای اسلامی عراق برضرورت شکل گیری قوانین بین المللی برای جلوگیری از اهانت و تجاوز به مذاهب، ادیان و اقوام دیگر و برخورد با عاملان آن تاکید کرد. فواد معصوم رئیس جمهور عراق هم داعش را خطرناک ترین نسخه تروریسم در عصر حاضر دانست که با تفکرات تکفیری جامعه انسانی و دین اسلام را تهدید می کند. وی آشتی ملی را عامل تحکیم هرچه بیشتر وحدت میان عراقی ها و سد مقاومی در برابر تروریسم خواند که مانع از نفوذ تروریست ها در میان شهروندان عراقی خواهد شد. حیدر العبادی نخست وزیرعراق در این همایش تروریسم را در جهان امروز خطری برای همه ذکر کرد و خطبایی را که با سخنان تحریک آمیز خود به خشونت دامن می زنند، مسئول ریخته شدن خون بی گناهان دانست. حیدر العبادی با اشاره به اینکه اهل تسنن بیشترین ضرر را از داعش دیده اند، افزود: باید به ادیان و مذاهب مختلف احترام بگذاریم و اجازه ندهیم کسی به ادیان و مذاهب دیگر تجاوز و اهانت کند. العبادی نیروهای داوطلب مردمی را مدافع همه مردم عراق دانست و تاکید کرد: نمی توان زمان معینی برای پایان جنگ با تروریسم تعیین کرد. رییس مجلس عراق هم اظهارت تحریک آمیز بعضی از علماء را عامل تقویت داعش و اهداف پلید این گروهک تکفیری دانست. سلیم جبوری گفت: در سایه اعتماد به یکدیگر می توان به وحدت ملی علیه ضد تروریسم دست یافت. نماینده ویژه سازمان ملل در عراق دیگر سخنران این همایش بود که به تاریخچه ظهور ادیان و مذاهب مختلف درعراق اشاره و تاکیدکرد با احترام به ادیان و مذاهب یکدیگر، می توان بر تروریسم غلبه کرد. لادینوف گفت عراق نه تنها با تروریستها می جنگد بلکه با افکار تاریک آنها مقابله می کند. البته با وجودی که سال گذشته سال دردناکی برای عراق بود اما به تقویت وحدت بین عراقی ها در مقابله با داعش منجر شد. جمعی از شخصیتهای سیاسی، دینی و قومی عراق هم در این همایش که به همت سیدعمارحکیم برگزار شد سخنرانی و با توجه به شرایط حساس کنونی در عراق، همبستگی میان عراقی ها را رمز پیروزی بر مشکلات و تروریست های تکفیری اعلام کردند. این همایش ظهر امروز بکار خود پایان داد.