کمپین "وحدت جهان اسلام علیه تروریسم" به همت سایت "جبهه جهانی مستضعفین"تشکیل شده است. در این کمپین پوستر هایی در زمینه عدم ارتباط تروریست های تکفیری با دین اسلام و مسلمانان و همچنین ارتباط آن ها با مستکبرین جهان قرار داده می شود. اطلاعات بیشتر درباره کمپین " وحدت جهان اسلام علیه تروریسم "