با وجود اینکه وکیل مدافع " شیخ علی سلمان " از پایان روند بازجویی وی خبر داده بود، رژیم آل خلیفه بازداشت این روحانی بحرینی را ۱۵ روز دیگر تمدید کرد.
به گزارشمسلم پرس به نقل از العالم- رژیم آل‌خلیفه با رد درخواست آزادی شیخ علی سلمان، بازداشت وی را تمدید کرد. منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین روز گذشته اعلام کردند: شیخ علی سلمان برای نهمین روز به اتهامات واهی مانند دعوت به براندازی نظام، تحریک جوانان به خروج علیه رژیم، اهانت به دستگاه قضایی، تحرک به بیزاری از رژیم، اهانت به قوه مجریه، دامن زدن مشکلات طایفه‌ای، وابستگی به خارج، پخش بیانیه ها و اخبار کاذب و شرکت در تجمعاتی که به زیان اقتصاد است در حبس به سر می برد. اتهاماتی که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق آن را رد می‌کند. این در حالی است که درگیری های میان نظامیان آل خلیفه و تظاهرات کنندگانی که در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می دهند ادامه دارد. از زمان بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین مردم این کشور لحظه‌ای از اعتراض دست برنداشته‌اند. در روز شنبه 27 دسامبر 2014 احضاریه‌ای به شیخ علی سلمان داده شد و هنگام حضور شیخ علی سلمان در اداره آگاهی بازداشت شد و به دادستانی ارجاع شد.