رئیس پلیس کربلا، با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح امنیتی که برای این شهر در ایام اربعین حسینی(ع) برنامه ریزی شده بود، آخرین آمار زائران این ایام را ۲۲ میلیون نفر اعلام کرد.

سرتیپ " غانم المنکوشی " روز پنج شنبه، در کنفرانسی مطبوعاتی در کربلا گفت: نقشه ای که برای تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی(ع) طرح ریزی شده بود، با موفقیت اجرا شد و بیش از ۲۲ میلیون زائر، در این مراسم شرکت کردند.
پایگاه خبری شبکه السومریه به نقل از سرتیپ المنکوشی اعلام کرد: موفقیت این طرح، مرهون عملیات پیشدستانه ای بود که پیش از مناسبت اربعین، انجام دادیم.
وی افزود: در ۲۴ مورد عملیات پیشدستانه که پیش از اربعین انجام شد، ۱۶۰ فراریِ دارای پروندۀ جنایی دستگیر شدند.
مرجعیت عراق روز جمعه، از همه کسانی که در برگزاری مراسم اربعین و موفقیت آن سهیم بودند، تشکر و قدردانی و بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های این مراسم تأکید کرد.

منبع: العالم