مراسم روز جهانی مقابله با اسلام هراسی در محوطه دانشگاه پاریس ۸ و چند شهر دیگر اروپا برگزار شد.

مراسم روز جهانی مقابله با با اسلام هراسی(مصادف با ۱۳ دسامبر)، در محوطه دانشگاه پاریس ۸ با عنوان «بسیج علیه اسلام‌هراسی» برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این مراسم، به تفکر در باب ریشه‌های عمیق این جریان تبعیض‌آمیز که از ابتدای قرن، ظهور یافته فراخوانده شدند. سخنرانان همچنین خواستار تحلیل و درک پدیده اسلام هراسی شدند تا اقدامات مشترک برای مقابله با آن ترسیم شود.
برگزاری یک میزگرد درباره اسلام‌ هراسی و همه جنبه‌های آن و نیز کارگاه‌های موضوعی از جمله برنامه‌های این روز بود.
همچنین مراسم مشابهی نیز در چند شهر دیگر اروپا از جمله آمستردان، لندن و بروکسل برگزار شد.