نتایج یک تحقیق نشان می دهد مسلمانان انگلیس بیشترین احترام را نسبت به پلیس این کشور قائل هستند.

در این نظرسنجی که در مجله انگلیسی " جرم شناسی " منتشر شده است، ۶۱ درصد از مسلمانان، پلیس را خوب یا عالی می دانند و این در حالیست که تنها نیمی از غیرمسلمانان چنین عقیده‌ای نسبت به پلیس دارند و این اعتماد میان مسلمانان با وجود این است که آنها بیش از دیگر جوامع هدف جنایات خشونت بار و توقف در ایست‌های بازرسی قرار می‌گیرند.
در بسیاری از مواقع، پلیس انگستان فردی را تنها به دلیل داشتن ظاهر اسلامی مورد بازجویی قرار داده است و دلیل خود از این اقدام را مقابله با حملات تروریستی عنوان می کند.
وزارت کشور انگلستان تحقیق مذکور را معتبرترین نظرسنجی در این زمینه عنوان کرده و اعلام کرد: برای انجام این نظرسنجی از بیش از ۵۰ هزار انگلیسی از طریق خانه به خانه پرسش به عمل آمده و انجام آن حدود چهار سال زمان برده است.
به گفته رئیس مرکز اسلامی کمبریج، نتایج این تحقیق نشان می دهد مسلمانان از قانون مندترین افراد در انگلستان هستند و بسیاری از آنها مرتکب کوچکترین خلافی نیز نمی شوند. البته این با تصویری که از مسلمانان در رسانه ها ساخته می شود تفاوت بسیاری دارد.