دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی، صبح امروز در تهران آغاز بکار کرد.

دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صبح امروز(چهارشنبه)، با حضور هیات های بلندپایه کشورهای اسلامی در تهران آغاز بکار کرد.
این اجلاس امروز و فردا(۱۲ و ۱۳ آذر / قوس) به میزبانی ایران در هتل آزادی تهران برگزار می شود.
شعار اصلی دهمین اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای اسلامی «همگرایی رسانه ای برای برقراری صلح و آرامش در جهان اسلام» است.
قرار است در این اجلاس ریاست دهمین دوره اجلاس وزرای اطلاع رسانی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شود. ریاست نهمین دوره این اجلاس برعهده کشور گابن بود.
کارشناسان ارشد اطلاع رسانی کشورهای اسلامی طی روزهای دهم و یازدهم آذر / قوس در تهران با یکدیگر گفت و گو و درباره بیانیه نهایی این اجلاس رایزنی کرده اند.
تاکنون ۹ اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی برگزار شده است. از اجلاس نخست که در سال ۶۷ در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، جهان اسلام شاهد تحولات بسیاری بوده است.
در آخرین اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای اسلامی که در لیبرویل – جمهوری گابن برگزار شد تحولات رسانه ای و اطلاع رسانی کشورهای عضو مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
در این نشست ها که معمولا دو روزه برگزار شده آخرین تحولات اطلاع رسانی و همگرایی بین رسانه های جهان اسلام مورد بحثو بررسی قرار گرفت.
اجلاس دوم اطلاع رسانی کشورهای اسلامی سال ۷۰ در قاهره، سومین اجلاس خردادماه ۷۴ در دمشق، چهارمین اجلاس آذرماه ۷۶ در داکار سنگال، پنجمین اجلاس سال ۷۸ در تهران، ششمین اجلاس سال ۸۱ در قاهره، هفتمین اجلاس شهریورماه ۸۵ در جده و هشمین اجلاس بهمن ماه ۸۷ در مراکش برگزار شد.