علمای شرکت کننده در کمیسیون های «برون رفت» کنگره " جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام " همگی بر ضرورت مقابله با جریان های افراطی و تکفری تأکید کردند.

نباید در دین افراط وجود داشته باشد / برخی به دنبال ضربه زدن به هویت اسلام هستند

احمد شاه احمد زی یکی از علمای جمهوری اسلامی افغانستان گفت: ما نباید در دین خود افراط و تفریط داشته باشیم، یک سری در تلاش هستند تا مردم را از دین جدا سازند و باید نسبت به این اقدامات هوشیار باشیم.
وی اظهار کرد: امت اسلامی یک امت واحده است و همواره بر وحدت اسلامی تاکید دارد و از این رو باید کوشید تا این وحدت و اتحاد گسترش یابد.
این عالم کشور افغانستان با تأکید بر اینکه جریانی با جهالت های گسترده می کوشند تا مردم را از اسلام دور سازند، تصریح کرد: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که این تکفیر و تندروی در میان مسلمانان رواج یابد.
وی گفت: مسلمانان باید بکوشند تا بنده خالص خداوند باشند نه اینکه، با اعمال خود مردم را از اسلام و دین دور کنند.

مسلمانان باید در مقام عمل با هم متحد بوده و بر علیه تکفیری گری قیام کنند
شاهین حسن لی، یکی از علمای جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه تکفیری گری مربوط به هیچ دینی نیست و برخی می خواهند جنگ مذهبی به راه بیاندازند، بر ضرورت اتحاد و قیام مسلمانان علیه تکفیری گری در جهان تأکید کرد.
وی با دعوت مسلمانان به اتحاد برای رفع معضل تکفیری گری گفت: ما باید بیشتر از مباحثنظری به دنبال راه های عملی باشیم.
شاهین حسن لی یکی از راه ها را توجه به اندیشه های مسلمانان دانست وافزود: مسلمانان باید عقاید دینی خود را مورد مطالعه قرار داده و ارزش های حقیقی و الهی را برای جهان بینی خود برگزینند.
وی یکی دیگر از راهکاری های مقابله با تکفیر گری را وحدت مسلمانان دانست و تأکید کرد: مسلمانانی که منصوب به مذاهب شیعه و سنی هستند اگر با همدیگر علیه تکفیری گری اقدام کنند این تکفیرگران خواهند بود که می فهمند که از دین خارج شده اند.
این عالم کشور آذربایجان گفت: تکفیری گری مربوط به هیچ دینی نیست و برخی می خواهند جنگ مذهبی به راه انداخته و باید مسلمانان در مقام عمل با هم متحد بوده و بر علیه تکفیری گری قیام کنند.

تکفیری ها نه سنی هستند نه شیعه
عبدالصمد ساداتی، عضو شورای مدارس علوم دینی اهل سنت گفت: متاسفانه امروز گروه هایی به نام اسلام پیدا شده اند در جهت افراط و تکفیر حرکت می کنند، ما از آنها دور هستیم و آنها نه سنی هستند و نه شیعه.
وی گفت: اگر قرآن و سنت نبی مکرم اسلام را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم بر همه مشکلات غلبه کرده و به نتیجه مطلوب برسیم.
عبدالصمد ساداتی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز گروه هایی که به نام اسلام پیدا شده اند که در جهت افراط و تکفیر حرکت می کنند تأکید کرد: ما از آنها دور هستیم و آنها نه سنی هستند و نه شیعه.
وی همچنین با اشاره به ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا این ائتلاف را غیر قابل اعتماد دانسته و تأکید کرد: این گروه ها فقط بر مشکلات ما می افزایند و هیچ اعتمادی به آنها نیست، امروز درد بسیار بزرگی است که ما نمی توانیم این مشکلات را حل کنیم.
عضو شورای مدارس علوم دینی اهل سنت، علمای اسلامی را به نصیحت حکام فراخوانده و افزود: علمای اسلام باید بدانند که این کشتارها اهداف دشمن است و آنها می خواهند که این اتفاقات رخ داده تا مسلمانان از بین بروند.

جایی برای تندروی و ترور و تکفیر در اسلام نیست
مولانا صلاح الدین، یکی از علمای کشور بنگلادش گفت: جایی برای تندروی و ترور و تکفیر در اسلام نیست و خداوند برای ما یک شریعت و احکام کاملی مقدر کرده تا سلامت دنیا و آخرت را داشته باشیم.
وی افزود: پیامبر خداوند همه قانون دین را با این سخن شریف خود و عملکرد درست خود، به ما اعلام کرده است و پیامبر(ص) راه سلامت را برای ما در همه امور روشن کرد و راه درست را شناساند.
مولانا صلاح الدین بیان کرد: پیامبر(ص) ستمگری، تکفیر، خیانت و زیان رسانی را حرام فرمود تا هر فرد در سلامت زندگی کند.
وی گفت: پیامبر(ص) در خصوص مفسدان نیز تاکید کرده و فرموده که از مفسدان نباشید که این مسئله مشکلات بسیاری به بار می آورد.
این عالم بنگلادشی بیان کرد: به هیچ عنوان اسلام نسبت به تندروی تاکید ندارد و بلکه همواره تاکید داشته که مسلمانان با رافت اسلامی مسائل را دنبال کنند.
وی گفت: باید از تندروی و تکفیر پرهیز کنیم و این کارها حرام است و باید برای مردم مفید باشیم و بنده خاص خداوند باشیم.

برون رفت از چالش جهان اسلام از اهمیت بسیاری برخوردار است
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان(یکی از شهر های ایران) گفت: اگر به پیگیری درست برسیم و واقعیت صحیح را دریابیم با بیانیه هایی که صادر می شود در پایان کنگره، می توان راهکار برون رفت صحیح را عرضه کرد.
وی گفت: برون رفت از وضعیت کنونی بسیار مهم است و باید از این چالش ها جدا شویم و اگر این چالش ها را شناسایی و مطرح کنیم، قطعا موفق خواهیم بود.
مولوی عبدالحمید گفت: این چالش ها بسیار مهم است و باید نکات مهم در بیانیه بیاید.