روزنامه اندیپندنت، گزارشی را باعنوان " طرح شوم عربستان برای ازبین بردن زادگاه پیامبر(ص) با هدف ساخت قصرها و مراکز خرید " به قلم " اندرو جانسون " منتشر کرده است.

جانسون در این گزارش اینگونه آورده است: مکه که محل تولد حضرت محمد(ص) بوده در نهایت زیر ستون ها ی مرمری عظیم دفن خواهد شد واین اقدام، پیرو طرحی میلیاردی است که با هدف توسعه کعبه اغاز شده و در زمان اجرای ان بناهای تاریخی فروانی از بین رفته است.
این نویسنده به نقل از انجمن خلیج که مرکز آن در می افزاید: ۹۵ درصد از بناها و مناطق باستانی که قدمت آن ها به هزاران سال پیش باز میگردد با ساخت هتل ها و مراکز خرید کاملا نابود شده اند و در طی اجرای طرح توسعه ستون هایی که ۵۰۰ سال پیش با هدف جاودانه کردن روز معراج ساخته شده بودند نیز از بین رفتند.
جانسون اینگونه می افزاید: مرحله جدید طرح توسعه، شامل ساخت قصر جدیدی برای پادشاه عربستان در منطقه زادگاه پیامبر(ص) است، در سال ۱۹۵۱ میلادی در این مکان باهدف حفظ آثار باقیمانده، کتابخانه ای بزرگ احداثشد و مقامات عربستانی از نماز خواندن در این منطقه جلوگیری می کردند زیرا به ولادت پیامبر(ص) در این مکان اعتقادی نداشتند.
نویسنده به این موضوع نیز اشاره دارد: با آغاز طرح توسعه، اعتراضات نسبت به آسیب رسیدن به بناهای تاریخی آغاز شده است اما مقامات عربستانی از این طرح دفاع و براهمیت ایجاد رفاه برای زائران تأکید کردند.