دبیرکل جمعیت وفاق بحرین تأکید کرد: حکومت آل خلیفه در پی جعل و تقلب در انتخابات این کشور است.

شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق بحرین ضمن تاکید بر ضرورت ادامه روند مسالمت آمیزِ اعتراض ها در این کشور، حکومت آل خلیفه(نظام حاکم در بحرین) را در پی جعل و تقلب در بازتاب دادن اراده واقعی مردم این کشور خواند و افزود:(آل خلیفه) قصد دارد انتخاباتی بی ارزش و بدون پشتوانه برگزار کند و این راهکار در همه حکومت های استبدادی وجود دارد.
وی همچنین افزود: نظام حاکم در بحرین، در اداره کشور تکروی پیشه کرده و نقض حقوق مردم را به صورت گسترده و بدون هرگونه فشار بین المللی ادامه می دهد.
شیخ علی سلمان با تأکید بر اینکه ملت بحرین با گام هایی استوار راهِ احقاق خواسته های خود را ادامه خواهند دادافزود: ملت بحرین، ترس را طلاق داده است و هزاران شهید، زخمی، زندانی و آواره در این راه داده است بنابراین به هیچ وجه از این راه بازنخواهد گشت.