در آستانه برگزاری بیست و پنجمین نشست سران آ. سه. آن، موسسه های بین المللی کمک رسانی به مسلمانان میانمار را از سر گرفتند.

از سرگیری فعالیت این موسسه های غیردولتی در آستانه برگزاری بیست و پنجمین نشست سران آ. سه. آن طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در ' نایپیداو ' پایتخت این کشور و به منظور کاهش انتقادها از میانمار آغاز شده است.

ارسال کمک های جهانی برای ارتقای شرایط بهداشت عمومی و زندگی مسلمانان میانمار در استان راخین از ابتدای امسال با مشکلات زیادی روبرو شد.

بوداییان تندرو اوایل امسال با حمله به مراکز امدادرسان خارجی در استان راخین در فعالیت این مراکز بین المللی اختلال ایجاد کردند و زندگی مسلمانان این استان میانمار را در شرایط بحرانی تری قرار دادند.

حدود ۱۵ هزار کودک در ارودگاه های داخلی میانمار به حمایت های اجتماعی و روانی دسترسی ندارند.

انتقال کمک های ضروری و حیاتی پزشکی پس از این حملات به شدت کاهش یافت و در برخی زمان ها متوقف شد و اکنون ' انریکو اوچوآ ' مسوول کمیته بین المللی صلیب سرخ در راخین، یکی از مهمترین مشکلات پیش روی این نهاد را انتقال کمک های پزشکی از اردوگاه ها به بیمارستان ها دانست.

صلیب سرخ در حال حاضر خدمات پزشکی را در اختیار دولت میانمار قرار داده است و آوارگان مسلمان روهینگیا باید از این کمک ها با واسطه دولتی برخوردار شوند که آن ها را تحت فشار قرار داده است.

اکنون حدود ۲۰ سازمان بین المللی غیردولتی کمک رسان مجبورند دفاتر خود را در یک جا متمرکز کنند و حدود ۱۵ زمین فوتبال به این امر اختصاص یافته است.

دولت میانمار پیش از این گفته بود تشکل های غیردولتی به غلط مدعی هستند قربانیان خشونت های فرقه ای را تحت درمان قرار می دهند.

خدمات بهداشتی ۱۴۰ هزار آواره و ۷۰۰ هزار نفر از افراد خارج از اردوگاه ها در میانمار تحت تاثیر واکنش دولت میانمار به کمک رسانی تشکل های غیردولتی است.

استان راخین در غرب میانمار محل زندگی مسلمانان روهینگیا است که تا سال ۲۰۱۲ در کنار بوداییان زندگی می کردند.

حملات بوداییان به مسلمانان روهینگیا از سال ۲۰۱۲ باعثمهاجرت بیش از ۱۴۰ هزار مسلمان میانماری به کشورهای اطراف شد و صدها هزار نفر دیگر نیز در استان محل زندگی خود آواره هستند.