وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی درباره افزایش خشونت های فرقه ای در عراق، این خشونت ها را ناشی از گسترش و ادامه بحران سوریه دانست.
وزارت خارجه روسیه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات تروریستی اخیر مناطق مختلف عراق بیانگر تشدید اختلافات بین گروه های افراطی سنی و شیعی، از جمله گروه های مرتبط با القاعده است. وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن هر نوع اقدام تروریستی، افزود: مسکو درباره تشدید اختلافات فرقه ای که منجر به درگیری های مسلحانه بین گروه های افراطی سنی و شیعه می شود، نگران است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: وضعیت کنونی عراق ناشی از وضعیت ناآرام سوریه و فعالیت گروه های مسلح در این کشور است. وزارت خارجه روسیه حل مسالمت آمیز اختلافات در عراق با احترام به همه گروه های سیاسی و فرقه ها را خواستار شد و افزود: تنها با این روش می توان به راه حل های میانه دست یافت و مانع بروز فتنه شد.