نیروهای امنیتی بحرین اقدام به پایین کشیدن پرچم‌های عزای حسینی نصب شده در نزدیکی کاخ پادشاه این کشور کردند.

منابع خبری بحرین تصاویری را منتشر کردند که در آن نیروهای امنیتی این کشور در حال بالا رفتن از تیر‌چراغ برق برای پایین کشیدن پرچم‌های عزاداری عاشورا در منطقه " صدد " هستند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، نیروهای امنیتی برای پایین کشیدن نماد‌های عاشورایی در این منطقه و خیابان منتهی به کاخ پادشاه این کشور به صورت گسترده‌ای به منطقه اعزام شدند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی این کشور از آغاز ماه محرم به صورت بسیار گسترده‌ای اقدام به تخریب نماد‌های عاشورایی و سرکوب کردن عزاداران حسینی در این کشور کرده‌اند، اما در طرف مقابل مردم این کشور بر سرعت فعالیت‌های مذهبی خود افزوده و در پایگاه‌های اجتماعی از همگان خواسته‌اند تا خانه‌های خود را با پارچه‌های مشکی بپوشانند.

اینگونه حوادثنشان می‌دهد که رژیم آل‌خلیفه از یک سو تمامی آزادی‌های مدنی شهروندان خود را سرکوب کرده و از سوی دیگر سعی دارد با برگزاری انتخابات پارلمانی که معارضان با تحریم کردن هرگونه مشارکت در آن، صوری بودن آن را افشا کرده‌اند، از خود چهره‌ای دموکراتیک ترسیم کند.

منبع: مرآت البحرین