صدها بیلبورد با مضمون مخالفت با برگزاری کنفرانس آیپک در واشنگتن، به استقبال نمایندگان شرکت کننده در نشست این لابی صهیونیستی در آمریکا رفته است. به نقل از روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، کنفرانس سالانه سیاستگذاری کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک در حالی در واشنگتن کار خود را آغاز کرده است که صدها بیلبورد علیه این کنفرانس از سوی گروه های صلح طلب یهودی مانند «صدای صلح یهود»(Jewish Voice for Peace) و «آواز»(Avaaz) در مرکز واشنگتن به استقبال نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس رفته اند. بر اساس این خبر، صدها بیلبورد ضد آیپک در سراسر ایستگاه های مرکزی متروی واشنگتن دی سی نصب شده است که روی آنها نوشته شده است: «آیپک از جانب من سخن نمی گوید. بیشتر آمریکایی های یهودی حامی صلح هستند در حالیکه آیپک (حامی صلح) نیست». در این خبر به اظهارات یکی از حامیان صلح طلب یهودی اشاره شده که گفته است: آیپک انجمن ملی سلاح لابی های سیاست خارجی محسوب می شود و یک دستور کار را از سوی جناح راست پیش می برد که نشان دهنده خواست آمریکایی های یهودی نیست. آیپک از تبلیغات نظامی و گسترش بی پایان شهرک سازی هایی حمایت می کند که صلح را غیر ممکن ساخته اند. آیپک نمی تواند مدعی نمایندگی از طرف کل یهودیان آمریکایی باشد. بر اساس این خبر، نصب این بیلبوردها تنها بخشی از تلاش هماهنگ گروه های حامی صلح یهودی علیه کنفرانس سه روزه آیپک است و در کنار آن، معترضان از گروه های یهودی و فلسطینی مقابل ورودی مرکز برگزاری این کنفرانس، شب زنده داری کرده اند که در برخی از موارد به درگیری با پلیس و نمایندگان آیپک نیز ختم شده است.