رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با رئیس و اعضای شورای سراسری علمای افغانستان، از علمای این کشور خواست تا آواز صلح را که تقاضای ملت افغانستان از منبر هر مسجد بلند کنند.

در این دیدار رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی حج اکبر به تمام حجاج افغان و علمای افغانستان، گفت: یک امانت بزرگ از طرف خداوند و مردم افغانستان به من سپرده شد. این مقام صبر، عجز و در عین حال مقام اراده است.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت: امیدوارم خداوند به ما این همت را بدهد که خطبه حضرت ابوبکر صدیق را که در روز اول خلافت اش آنرا ایراد نمود، تطبیق کنیم یعنی از علت ظلم بالای ضعیف بپرسیم و علت ضعف را که فقر، بیچاره گی و ظلم است، دور بسازیم و از حقوق ضعیف در مقابل کسیکه از قوت خود سؤ استفاده می کند با اراده محکم و نیت پاک، دفاع کنیم.
دکتر اشرف غنی احمدزی از علمای کرام که وارثین انبیا هستند بخاطر وحدتشان در انتخابات تشکر کرده و گفت: به برکت و وحدت شما انتخابات بخیر و خوبی به اتمام رسید. شما مردم را متوجه کردید که اول امانت خداوند و بعداً خیر و ثبات وطن را در نظر بگیرند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به اینکه در آینده نزدیک بخاطر ایجاد فضای صلح در کشور با علمای کرام نشست های خواهد داشت، از علمای این کشور خواست تا آواز صلح را که تقاضای ملت افغانستان از منبر هر مسجد بلند کنند.
دکتر اشرف غنی احمدزی با ابراز رضایت از وضعیت حجاج افغان در عربستان سعودی، به مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای افغانستان گفت تا به نمایندگی از وی، حجاج افغان را هنگام برگشت از حج بیت الله حرام مورد استقبال قرار دهد.