شماری از سناتوار های افغان از حکومت وحدت ملی این کشور خواستند که در مورد امضای پیمان امنیتی با آمریکا مدبرانه عمل کند.

به گزارش مسلم پرس به نقل از خبرگزاری آوا، نثار حارث، یکی از اعضای مجلس سنای افغانستان در نشست عموی این مجلس، گفت: امضای پیمان امنیتی با آمریکا برای افغانستان یک نیاز است و حکومت جدید باید این پیمان را مدبرانه با واشنگتن امضا کند.
حارثافزود: " حکومت جدید در این سند باید چگونگی تجهیز قوای مسلح افغانستان به ویژه قوای هوایی، حفظ سرحدات و ایجاد صلح در این کشور را فراموش نکند و با وضاحت کامل آنرا در پیمان امنیتی با امریکا بگنجاند ".
داوود اساس، دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: " تجهیز قوای مسلح و تقویه نیروهای هوایی باید در امضای پیمان با امریکا در اولویت قرار گیرد، زیرا نیروهای امنیتی ما بدون امکانات جنگی روز نمی‌توانند امنیت را در افغانستان برقرار سازند و از سرحدات دفاع کنند ".
این در حالی است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم خداحافظی با کارمندان دولتی، از حکومت جدید خواسته است که در امضای پیمان امنیتی با امریکا محتاط باشد.
آقای کرزی گفته است که تنها خواست وی در برابر امضای پیمان امنیتی با واشنگتن، ایجاد ثبات و صلح و قطع مداخلات نظامیان پاکستان از طریق فشار امریکا، بوده است و آمریکا حاضر نیست چنین امتیازی را به افغانستان بدهد.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که، پس از اعلام نتیجه انتخابات، مقام‌های آمریکایی ابراز امیدواری کرده‌اند که پیمان امنیتی کابل - واشنگتن، در روزهای نخست کاری رییس جمهور جدید، امضا شود.
این درحالی است که از زمان حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان تا به امروز آن ها دستاوردی جز افزایش تولید مواد مخدر، غارت منابع معدنی، کشتار مردم بی گناه و هزاران جنایت دیگری در این کشور نداشته اند.