مدت کوتاهی پس از اعلام استعفای " باسندوه " از نخست وزیری، نمایندگان جنبش انصار الله برای امضای توافقنامه آشتی وارد صنعا شدند و به ساختمان ریاست جمهوری رفتند.

بندهای توافقنامه:

۱ - لغو قیمتهای افزایش یافته سوخت در دولت قبلی، طی دو مرحله:

- مرحله اول: کاهش هزار ریال(یمنی) از قیمت هر بشکه ۲۰ لیتری سوخت(نفت و دیگر مشتقات)

- مرحله دوم: تشکیل کمیته اقتصادی با زمان محدود برای بررسی همه موارد جایگزین جهت لغو باقیمانده قیمتهای افزایش یافته و بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی از طریق خشکاندن منابع فساد، و ایجاد جایگزین های عملی طبق برنامه های دولت که مورد توافق همگان باشد.

۲ - تشکیل دولت با مشارکت همه طرفها با توافق ملی، و با حضور افراد سالم و توانمند و شخصیتهایی که هیچگونه جرم یا فسادی مرتب نشده باشند.

۳ - مشارکت فعال و گسترده همه اقشار در این مشورته، و حضور مؤثر آنان در هیأتهای اجرایی در سطوح مرکزی و استانها.

۴-۳ روز پس از امضای این توافقنامه مشاورانی سیاسی از جنبش جنوب و انصارالله و دیگر طرفهایی که نماینده ای به عنوان مشاور ندارند، تعیین می شوند تا این مشورتها بر اساس توافق و منافع عالی کشور باشد.

۵ - دولت برنامه ای فراگیر و کاملی را به کمیته اقتصادی ارائه می کند تا در درجه نخست راهکارهایی در برهه زمانی مشخص برای کاهش تصمیمهای قبلی در زمینه افزایش حاملهای انرژی اتخاذ شود.

۶ - آغاز تشکیل کمیته ای برای نظارت بر اجرای نتایج گفتگو.

۷ - پایبندی دولت به همه ابزارهای فراگیر برای اجرای نتایج گفتگو و ایجاد راه حل هایی برای مسأله صعده و جنوب، با کمک صاحبان این مسأله و نه طرفهای دیگری که به دنبال مانع تراشی در این مسیر هستند.

۸ - بازسازی ساختار ارتش و نهادهای امنیتی طبق اصول ملی و افزایش دستمزد نیروهای ارتش و امنیتی و بهبود وضع معیشتی آنان.

۹ - پایبندی دولت به حمایت از شهروندان استان البیضاء و دیگر استانهای یمن در برابر هرگونه خطری که آنان را از سوی عناصر القاعده تهدید می کند و فراهم کردن حمایت لازم از آنان.

۱۰ - عادی سازی اوضاع در مناطقی که چادرهای تحصن در آنجا ایجاد شده است، و جلوگیری از انجام هرگونه اقدام نظامی و یا تلاش برای ایجاد اردوگاه های نظامی جدید.

۱۱ - لغو همه مجازاتهای اداری یا مالی اعمال شده علیه انقلابیون و یا کسانی که از انقلاب مسالمت آمیز مردم حمایت کردند.

۱۲ - ایجاد مرحله سیاسی جدید طبق این توافق، به صورتیکه تصمیم گیرنده اصلی و اول و آخر مردم یمن باشند.