نخست وزیر یمن در پی ورود نمایندگان جنبش انصارالله برای امضای توافقنامه، استعفانامه خود را تقدیم ریاست جمهوری این کشور کرد.

به گزارش المیادین، «محمد سالم باسندوه»، نخست وزیر یمن استعفا نامه خود را تقدیم ریاست جمهوری این کشور کرد.

خبر استعفای «محمد باسندوه» پس از آن منتشر شد که نمایندگان جنبش انصارالله برای امضای توافقنامه به منظور حل بحران یمن وارد شهر صنعاء شدند.

شبکه المیادین گزارش داد که گارد ریاست جمهوری یمن مقر فرماندهی تیپ اول زرهی و دانشگاه الایمان را در اختیار خود قرار داده است.

در همین حال، منابع وابسته به جنبش انصارالله خبر دادند که کمیته های مردمی کنترل ساختمان فرماندهی کل نیروهای مسلح در منطقه التحریر در مرکز صنعاء را در دست خود گرفتند.

به گفته این منابع، در پی تسلط کمیته های مردمی بر ساختمان فرماندهی، گذرگاه امنی برای خروج سربازان و افسران فراهم شد.