فرانک ریبری بازیکن مسلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ با اعتراض به رفتار بواتنگ گفت:من مسلمانم و با بازیکنانی که الکل مصرف می کنند حرف نمی زنم. به نقل از پایگاه خبری کالچو نیوز فرانک ریبری بازیکن مسلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان با ابراز تاسف از برخورد بواتنگ در جشن قهرمانی این تیم و استفاده از نوشابه های الکلی گفت:من یک فرد مسلمان هستم و این موضوعی است که همه از جمله بواتنگ از آن اطلاع دارند ولی در جشن قهرمانی بایرن او یک بطری نوشابه الکلی به سمت من پرتاب کرد. او خیلی خوب می دانست که من مسلمانم و با افراد الکلی صحبت نمی کنم ولی باز هم این حرکت زشت را انجام داد.من از این بابت متاسفم و بطور رسمی اعلام می کنم که با او و افرادی که الکل مصرف می کنند حرف نمی زنم.