سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی از تحریم روند بازشماری آرای انتخابات توسط عبدالله عبدالله(یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان) خبر داد.

به گزارش مسلم پرس «سید آقا حسین فاضل سانچارکی»، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی گفت: دکتر عبدالله عبدالله روند بازشماری آرای انتخابات را تحریم کرده است.
این در حالی است که فضل احمد معنوی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز گذشته اعلام کرد که اگر تا اول صبح چهارشنبه تمام خواسته ‌های این ستاد در مورد چگونگی بررسی و ابطال آرا رسیدگی نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد و نتیجه بررسی آرا را نخواهند پذیرفت.
اما عبدالرحمن هوتک معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند تفتیش و ابطال آراء در این کمیسیون ادامه دارد و رهبری این کمیسیون تصمیم گرفته است که هر گاه یکی از ستادهای انتخاباتی برای نظارت از این روند حاضر نشود، تفتیش و ابطال آراء بدون حضور آنان ادامه خواهد داد.