دکتر عبدالله و دکتر احمدزی در حضور وزیر خارجه آمریکا و نماینده سازمان ملل طی نشست خبری، از توافق بر سر دولت وحدت ملی خبر دادند.

دکتر عبدالله عبدالله، نامزد معترض دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کنفرانس را آغاز کرد و گفت که هر دو تیم انتخاباتی اعلامیه مشترکی را به امضا رسانده‌اند که بر بنیاد آن مبنای کار مشترک دو تیم مشخص شده است.
وی گفت که به دنبال مذاکراتی که قبلا داشتیم، " بار دیگر با هم متعهد شدیم که در پیشبرد روند فنی و همچنان در مورد موافقت سیاسی بیشتر تلاش کنیم. "
دکترعبدالله افزود که دو تیم روی دولت وحدت ملی کار می کنند و بر آن متعهد می باشند.
وی خاطر نشان کرد که در موافقتنامه، دیدگاه های دو تیم گنجانده شده است و از امروز به صورت عملی این روند آغاز می شود.
دکتر اشرف غنی احمدزی نیز گفت که حفظ منافع کشورش ضرورت همکاری های بیشتر و همه جانبه را ایجاب می کند.
آقای احمدزی گفت: " شرایط امروز ایجاب می کند که روی یک برنامه ملی کار کنیم ".
این نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که اجماع سیاسی برای ثبات کشور شرط است.
داکتر احمدزی افزود که دوران برنامه های اختلافی تمام شده است و امروز تیم ها به صورت مشترک کار می کنند.
وی گفت که به این نتیجه رسیدیم که انتخابات را پشت سر بگذرانیم و حکومت وحدت ملی را بسازیم و به تعهدات خود پایبند باشیم.
احمدزی اظهار کرد: هدف این تلاش ها اینست که حکومت منتخب کنونی به یک حکومت منتخب دیگر انتقال یابد.