عضو مجمع تحقیقات اسلامی مصر: داعش نماینده اهل سنت نیست زیرا اهل سنت هیچگاه با مسلمانان از جمله شیعیان نمی جنگد.

محمد الشحات الجندی اندیشمند اسلامی و عضو مجمع تحقیقات اسلامی مصر در گفتگو با خبرنگاران در قاهره تاکید کرد که داعش یک گروه تروریستی است که خط مشی خشونت و کشتار را سرلوحه خود قرار داده و سلاح خود را به سوی مسلمانان نشانه رفته است.
ایشان افزود: این اقدامی تحریم شده در اسلام است. به همین منظور الجندی خواستار اتحاد و همبستگی تمام نیروهای جهان اسلام برای مقابله با این گروه تروریستی و حامیان آنها شد. این اندیشمند اسلامی تاکید کرد که داعش نماینده اهل سنت نیست زیرا اهل سنت هیچگاه با مسلمانان از جمله شیعیان نمی جنگد. وی در باره سکوت جوامع بین المللی در برابر حوادثجاری در عراق گفت: آنگونه که شواهد نشان میدهد این گروه ابزاری در دست قدرت های امپریالیستی غربی است چون داعش پیاده کننده اهداف و خواسته های امریکا و غرب را در منطقه پیاده میکند که مهمترین آن تضعیف مسلمانان است که به سود رژیم صهیونیستی است.