رهبر شیعیان بحرین طی خطبه‌های نماز جمعه در روستای " الدراز " اعلام کرد، ‌ هرگونه توافق میان مقامات دولتی و معارضان باید در نهایت به ملت ارجاع داده شده و موافقت آنان را کسب کند.

به گزارش پایگاه خبری مرآت البحرین، شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین طی خطبه‌های نماز جمعه در روستای " الدراز " اعلام کرد، ‌ هرگونه توافق میان مقامات دولتی و معارضان باید در نهایت به ملت ارجاع داده شده و موافقت آنان را کسب کند.

وی تاکید کرد، همانطور که در تمام قوانین جهان و قوانین عرفی نیز شاهد هستیم مرجع اصلی ملت است، هر راه حلی که دولت خود به تنهایی ایجاد کند تنها امتیازات او را که حق ملت را آز آنان سلب می‌کند حفظ خواهد کرد.

شیخ عیسی قاسم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر همه گروه‌های معارض برای گرفتن حق ملت در نمایندگی از او جمع شوند اجازه چنین کاری ندارند.

رهبر شیعیان بحرین در پایان تاکید کرد، ‌ تاکنون ما در برابر پیشنهاد‌های اولیه‌ای هستیم که همه آنها به نفع دولت بوده است، هیچ کس نباید از ما توقع داشته باشد که در خصوص وحدت ملت خود کوتاهی کنیم، ملت احمق نیست و می‌داند چه کسی در شیپور تفرقه می‌دمد.