ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، روی بازشماری آرای هفت هزار محل رای‌گیری توافق کردند.

[divide] به گزارش بی بی سی - سید حسین فاضل سانچارکی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت که گروه رقیب پیشنهادات اصلاحات و همگرایی را که باید هفت هزار محل مشکوک رای‌گیری به بررسی گذاشته شوند، پذیرفته است. این محلات شامل صندوق‌هایی است که گفته شده آرای آن بیش از ۵۹۵ رای بوده و یا هم میزان مشارکت خانم ها نسبت به آقایان در این مراکز بیشتر بوده است. آزیتا رفعت عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز در صحبتی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که گروه‌های فنی دو تیم روی بازشماری هفت هزار محل رای توافق کرده اند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که اعلام نتایج ابتدایی برای بار دوم به تاخیر نمی‌افتد خانم رفعت گفت: "یک سلسله تقاضا ها از سوی آن ها وجود داشت و ما هم به خاطر شفافیت روند و این که روند دموکراسی از طرف ما به چالش کشیده نشود، توافق کردیم، آن ها قبلا گفته بودند که شش هزار محلی که ناظران اروپایی مطرح کرده‌اند؛ باید دوباره بررسی شود و در نهایت روی بررسی هفت هزار محل رای دهی توافق کردیم." پیش از این هیات ناظران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته بود که آرای کلیک شش هزار محل رای گیری دور دوم انتخابات باید بررسی شود. ناظران اروپایی گفته اند که این آرا بخش مهمی از ۲۳ هزار محل رای گیری را تشکیل می دهند و ادعای تقلب در آن ها جالب است.